Vés al contingut

Hort ecològic escolar/Didàctica de l'hort

Explicació pràctica sobre la didàctica de l'hort a partir de l'experiència de l'Escola Vila-Romà. Sota la filosofia:

'L’hort és de tots, i tot el que passa a l’hort és notícia.'

Dades de l’escola[modifica]

L’escola Vila-romà, és una escola pública de Palamós (Baix Empordà), centre d’infantil i primària, de doble línia. L’escola com a tal, té 43 anys d’història, però actualment estem a un edifici de nova construcció des de l’any 2013. Aquest nou edifici ha comportat canvis estructurals interiors i exteriors. . Els accessos i connexió de l’escola així com la urbanització de l’entorn estan pendents del desplegament d’un pla urbanístic. Palamós és un poble costaner, però la nostra escola no toca el mar, sinó que està situada a Sant Joan de Palamós, a l’interior. Disposem d’uns espais exteriors molt oberts, planers i aptes per donar-los una orientació que convidi a treballar l’entorn del que podem gaudir.

Justificació del projecte[modifica]

El nou edifici ens convida a aprofitar els espais verds que l’envolten, situats a peu de cada classe i amb accés directe. Això ens permet fusionar els dos espais, interior i exterior, en funció dels aprenentatges treballats a nivell teòric i pràctic. Creiem en la necessitat que l’hort passi a ser un espai d’aprenentatge més, cohesionat amb el treball que es fa dins l’aula, aquest és un dels principals objectius d’aquest projecte. El projecte d’hort ens pot oferir la possiblitat de fer partícep a tota la comunitat educativa fent un treball globalitzat on hi tingui cabuda qualsevol persona, ja sigui mestre, pare, AMPA, alumne... i qualsevol àrea curricular, adaptada a tots els nivells i interessos dels alumnes. L’hort aporta experiències úniques per a l’alumnat, però també per al professorat, com poden ser plantar, cavar, regar, sembrar, observar el cicle vital de les plantes, identificar les seves parts... observar animalons i insectes, etc...

Aquest projecte facilita l’adquisició de comportaments responsables, ja que si no treballen l’hort les hortalisses es moren.Possibilitat d’inferir coneixements apresos durant el projecte a altres contextos familiar, social, ...

A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia la intel·ligència interpersonal entre l’alumnat, entre el professorat i entre aquests dos col·lectius. És a dir, ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar-se emocionalment, per a què s’entrenin en el domini de les habilitats socials i aconsegueixin el desenvolupament i creixement integral, i tot això, englobat en un marc plenament vivencial. Amb aquest projecte es potencia la relació personal dels membres que en formen part, ja sigui compartint experiències, anècdotes, problemes, dificultats,fracassos, èxits ... basada en el treball cooperatiu.

Anàlisi de l’entorn de l’hort[modifica]

Característiques de l’espai

L’espai on s’ubicarà l’hort té forma rectangular. Les dimensions aproximades són d’uns 400 m2 i limita, per una banda amb les classes de Cicle Inicial, per una altra amb el pati d’infantil i, la última, per el mur que separa l’escola de la riera. De vegades a la nostra zona hi bufa un vent fort, és força assolellat, tot i que rep una mica d’ombra de l’edifici de Primària.

Hem constatat que arrel de les obres de la nova construcció de la nostra escola, el subsòl és ple de runa i en veure que els arbres que es van plantar fa 3 anys no estan creixent adequadament i alguns estan en mal estat de salut, ens hem plantejat fer un hort a partir d’estructures mòbils, sobreposades, tipus palots.

Organització de l’espai[modifica]

Cada classe gaudirà del seu propi espai o parcel·leta (segurament palots) on poder plantar i veure evolucionar els seus cultius. Aquest sistema d’hort esperem que doni molta autonomia d’actuació a cada grup, i d’aquesta manera també s’intentarà treballar el multicultiu, la quantitat màxima possible, de varietats autòctones.

Participants[modifica]

La idea és que hi pugui participar tota la comunitat educativa, tot i que està destinat especialment perquè els alumnes i els mestres hi treballin i aprenguin.

Els protagonistes són els alumnes, independentment del seu nivell, donat que interessa que nens amb diferents necessitats puguin desenvolupar un paper actiu o tasca concreta. En tot moment es treballaran actituds, valors i normes, bàsiques per a una bona organització.

Els mestres tenen un doble paper molt important, com a guia i supervisor de les tasques a realitzar i d’altra banda, com a transformador del procés d’ensenyament i aprenentatge. Cal reflexionar sobre la pràctica diària, descobrint que hi ha molts procediments vàlids per arribar a inferir els coneixements que s’aprenen, fent.

Les famílies també juguen un paper bàsic en el desenvolupament del projecte. Des d’un inici, l’AMPA col.labora amb el seu suport econòmic i logístic. D’altra banda es vol que les famílies s’impliquin d’una manera activa. El projecte comença amb una enquesta als pares i mares sol.licitant el grau de participació que poden oferir. (Adjuntem document enquesta: Annex 1)

Altre personal de serveis, com per exemple el conserge, personal de la brigada de l’Ajuntament, de l’àrea de medi ambient, cuiner... són part imprescindible pel bon desenvolupament i seguiment del projecte

Tasques i funcions[modifica]

Proposem que hi hagi una comissió de l’hort, pot ser mixta, amb personal docent i no docent, encarregada de supervisar l’organització del material, les compres, el calendari... tot i que el claustre sencer hi està implicat, així com la resta de la comunitat educativa.

Els càrrecs dels membres de la comissió podrien ser:

 • Coordinador de la comissió
 • Conservació del material i estris
 • Compra de llavors, planter...
 • Mediador entre l’Ajuntament i altres serveis implicats
 • Nexe amb les famílies
 • Difusió (pàg web, tríptics, circulars, blogs, ràdio...)

Integració en el procés d’ensenyament-aprenentatge[modifica]

Objectius a treballar[modifica]

 • Possibilitar un aprenentatge interdisciplinar (entre diferents àrees).
 • Afavorir les relacions interpersonals amb alumnes de diferents cicles a partir d’activitats programades.
 • Treballar coordinadament els diferents agents educatius (brigada de l’Ajuntament, tècnics, familiars, pagesos veïns, etc).
 • Estar en contacte amb la natura i gaudir del treball a l’aire lliure.
 • Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i recursos naturals.
 • Educar en el respecte per l’entorn proper i en la cultura ambiental.
 • Introduir coneixements sobre sobre l’agricultura ecològica i la recuperació de les varietats autòctones de la nostra zona.
 • Reflexionar sobre la producció, distribució i consum dels productes.
 • Recuperar els coneixements del món rural.
 • Afavorir el treball en equip.
 • Valorar les feines del camp i del pagès.
 • Reconèixer les matèries primeres i la seva importància per a la supervivència.
 • Respectar unes normes de convivència i col·laboració per al bon funcionament del projecte.
 • Observar i conèixer el cicle de la vida de les plantes, les seves funcions, característiques principals...
 • Observar i reconèixer els diferents animals que viuen o es nodreixen de l’hort.
 • Investigar les diferents funcions que desenvolupen els insectes i invertebrats de vàries espècies i que repercuteixen en l’hort.
 • Portar un registre de l’activitat de l’hort a partir de l’observació directa.
 • Documentar les diferents observacions amb fotografies, dibuixos, diari de l’hort, murals, exposicions...
 • Elaborar unitats didàctiques de cada àrea a partir de l’hort.

Continguts específics de l’hort[modifica]

 1. Tipus de terres (sorra, argila, pedres...)
 2. Tipus d’eines per treballar l’hort.
 3. La vida del pagès.
 4. El paper de la pagesia al llarg dels anys i a la nostra època.
 5. Diferents tipus de plantes (jardí, hort, silvestres...)
 6. El cicle vital de les plantes.
 7. Les llavors i els bancs de llavors.
 8. Plantes comestibles i les seves parts.
 9. Plantes aromàtiques i els seus usos.
 10. Herbes, males herbes, herbes remeieres...
 11. Arbustos i arbres
 12. Insectes terrestres i voladors.
 13. Els invertebrats
 14. Els ocells
 15. Els adobs
 16. L’aigua
 17. Les plagues
 18. Les fruites
 19. Les hortalisses
 20. El mercat
 21. La importància de l’hort ecològic
 22. La sostenibilitat
 23. El compostatge
 24. La producció de l’hort
 25. Receptes de cuina ecològica

Bibliografia[modifica]

 • Escutia, Montse. (en català) L'hort escolar ecològic. Editorial Graó. Biblioteca de Guix., 167, 2009.
 • Estévez, Marc. (en català) Un hort per ser feliç.. Editorial Ara llibres, 2012.
 • Franquesa, Teresa; Weissmann, Hilda; Solé, Joan; Castelltort, Alba; Abril, Mireia. «Guia pràctica d’horticultura ecològica» (en català). Ajuntament de Barcelona, 2006. «Manual molt complert amb la informació bàsica a tenir en compte a l'hora de treball l'hort a l'escola»

Webgrafia[modifica]