Història de la tecnologia

La tecnologia està present en tots els àmbits de les societats de països industrialitzats. Per això, el seu grau d'influència és decisiu a cada societat. És una activitat destinada a generar, crear i produir nous artefactes o objectes tenint en compte els aspectes socials, científics, econòmics, mediambientals, etc.

La tecnologia i la ciència han anat lligades al pas dels anys. Avui en dia és difícil intentar separar entre el coneixement tecnològic i el científic ja que l'un depèn de l'altre.

Prehistòria[modifica]

Paleolític[modifica]

Neolític[modifica]

Edat dels metalls[modifica]

Edat del bronze[modifica]

Edat del ferro[modifica]

Edat Antiga[modifica]

Edat Mitjana[modifica]

El Renaixement[modifica]

Edat Moderna[modifica]

Primera revolució industrial[modifica]

Segona revolució industrial[modifica]

Edat contemporània[modifica]

L'actualitat: la "tercera revolució industrial[modifica]

Bibliografia[modifica]

Annexos[modifica]