Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Hipèric o Herba de Sant Joan

Hipèric (Hypericum) és un gènere de plantes amb flors que té unes 400 espècies, la més coneguda és el pericó o herba de Sant Joan, (Hypericum perforatum) que es troba també als Països Catalans. També a l'Estepa Joana de les Balears és un hipèric. Abans aquest gènere es considerava una subfamília de la família Clusiaceae .

Aquest gènere té una distribució gairebé cosmopolita, mancant només en les terres baixes tropicals, els deserts i les regions polars.

Hypericum ascyron 0807

Propietats[modifica]

Depressió, incontinència urinària, activitat antidepressiva y antiviral, capacitat fotosensibilizant, antibacterià, ansietat, nerviosisme, dermatitis, lesions cutànies, cremades, esgotament, climateri o síndrome premenstrual, antiinflamatori(externament per a ferides i nafres).

Contraindicacions i precaucions[modifica]

Alguns components de l'hipèric produeixen una inducció de diversos enzims que metabolitzen medicaments (CYP3A4, CYP1A2 i CYP2C9 del citocrom hepàtic P450) o que afecten la seva biodisponibilitat (glicoproteïna-P en el tub digestiu). Per tant, poden produir disminucions en els nivells plasmàtics dels medicaments que utilitzin aquestes enzims i, conseqüentment, una reducció dels seus efectes terapèutics, quan es prenen simultàniament amb hipèric.

Interaccions del hipèric

1 Inhibidors de la proteasa (amprenavir,indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) Redueix les concentracions plasmàtiques dels inibidors de la proteasa. Pot conduir a una fallada en el tractament del VIH (virus de la immunodeficiència humana) o al desenvolupament de resistència viral.

2 Inhibidors no-nucleosídics de la transcriptasa reversa (efavirenz, nevirapina, delavirdina) Redueix les concentracions plasmàtiques dels inhibidors no-nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Pot conduir a una fallada en el tractament del VIH (virus de la immunodeficiència humana) o al desenvolupament de resistència viral.

3 Warfarina Redueix les concentracions plasmàtiques de warfarina amb la conseqüent reducció de l'efecte anticoagulant. Necessitat d'ajust de dosi.

4 Ciclosporina Redueix les concentracions plasmàtiques de ciclosporina. Risc de rebuig agut de trasplantament d'òrgans.

5 Anticonceptius orals Redueix les concentracions plasmàtiques dels anticonceptius orals amb la conseqüent reducció de la seva eficàcia terapèutica.

6 Anticonvulsivants (fenitoína, carbamazepina, fenobarbitona) Redueix les concentracions plasmàtiques dels anticonvulsivants amb el conseqüent risc de produir convulsions.

7 Digoxina Redueix les concentracions plasmàtiques de digoxina. La reducció d'eficàcia de digoxina pot conduir a la pèrdua del control del ritme cardíac o fallada cardíaca.

8 Teofilina Redueix les concentracions plasmàtiques de teofilina. La reducció d'eficàcia de teofilina pot conduir a la pèrdua del control de l'asma.

9 Irinotecan Redueix les concentracions plasmàtiques d'aquest agent quimioteràpic.

10 Anestèsics generals Pot intensificar o perllongar l'efecte dels anestèsics generals.

11 Antidepressius tricíclics (amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina) Redueix les concentracions plasmàtiques dels antidepressius tricíclics. Pot reduir l'eficàcia dels mismos.

12 Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina).

Potenciació de la toxicitat per possible addició dels seus efectes sobre els nivells de serotonina.

13 Inhibidors de la monoaminooxidasa (IMAO) (selegilina, tranilcipromina) Potenciació de la toxicitat per possible addició dels seus efectes sobre els nivells de serotonina.

14 Triptans (sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) Potenciació de la toxicitat per possible addició dels seus efectes sobre els nivells de serotonina.

15 Agents fotosensibilitzants (psoralenos, retinoides, tetraciclines) Augmenta la fototoxicitat associada a agents fotosensibilizantes.

Contraindicacions en el cas de estar sota tractament mèdica amb els anteriors medicaments. Pacients amb infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH o SIDA) - Pacients sota tractament amb antidepressius del tipus IMAO - Pacients que reben psoralens o retinoides - Pacients amb idees suïcides - Hipersensibilitat a qualsevol dels components de l'extracte d'hipèric - Embaràs - Lactància

Mètode de preparació[modifica]

1-3 g per tassa.

Cultiu[modifica]

Es sembra i planta a la primavera, encara que tolera ser sembrat i plantat al estiu. Es una planta molt rústica, que s’adapta a tot tipus de terres i climes, tant fred com càlid. Es planta cada 30 o 60cm. Es perenne, encara que al hivern desapareix no es veu.