Guia Ubuntu/Índex FerenOS

CONEIX l'escriptori Feren OS Plasma
CONEIX l'escriptori Feren OS Plasma
Navegador Fitxers Nemo
El Sistema Fitxers GNU/Linux
Fitxers i Carpetes. Propietaris i Permisos
CAPÍTOL PRIMER
INSTAĿLACIÓ del Feren OS
Requeriments del Sistema
CAPÍTOL SEGON
GRÀFICS
CAPÍTOL TERCER
MULTIMÈDIA
CAPÍTOL QUART
OFICINA
CAPÍTOL CINQUÈ
INTERNET
CAPÍTOL SISÈ
JOCS
CAPÍTOL VUITÈ
INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMARI