Fediverse/Un protocol per a federar-les a totes

Un protocol per a federar-les a totes[modifica]

Així com és necessari un editor de text per escriure un document, un node també necessita programari per poder funcionar i, a més, interactuar amb els altres nodes existents. Els diversos nodes de la federació no només poden comunicar amb altres nodes del mateix programa o xarxa (de node de Mastodon a node de Mastodon), també poden comunicar amb altres nodes d’un programa diferent (de node de Mastodon a node de Pleroma) gràcies a que comparteixen llenguatges de comunicació anomenats protocols.

Històricament, hi ha hagut diferents programes o xarxes lliures com Friendica, Diaspora* o GNUsocial, i no totes comunicaven entre si, ja que cadascuna tenia les seves pròpies preferències i protocols. Al 2016, un grup de persones de la comunitat del programari lliure va posar molt d’esforç per consensuar un estàndard que permetés la comunicació entre programes ben diferents: plataformes de microblogging com Mastodon o Pleroma; de vídeo, com Peertube; de música Funkwhale; d’imatges, com PixelFed o d’emmagatzemament i compartició d’arxius, com Nextcloud.

Des del 2018, el protocol ActivityPub és un estàndard reconegut pel The World Wide Web Consortium (W3C), una comunitat internacional liderada per Tim Berners-Lee, que vetlla pel desenvolupament d’estàndards web. I és per això que, al 2018, hi ha hagut un esclat de federacions ben diverses.

Des d’un compte de Twitter o Facebook no només no podem seguir usuaris de l’altra xarxa, tampoc podem fer comentaris d’un vídeo de Youtube o d’una imatge d’Instagram o d’una cançó de Spotify. Però, des d’un node federat (ja sigui de Mastodon, de Pleroma o de qualsevol altra xarxa federada), a més de poder seguir i comunicar amb altres usuàries federades, podem comentar un vídeo de qualsevol node de Peertube, una imatge de qualsevol node de PixelFed, o una cançó de qualsevol node de Funkwhale.

Un cas pràctic: posem que, des de la nostra usuària @lleialtec@santsenques.cat seguim a una usuària de la xarxa Peertube @santstv@peertube.cat i aquesta penja un vídeo. Aquest vídeo ens apareixerà a la nostra xarxa coneguda i, des d’allà mateix, sense haver de tenir usuari a Peertube, podrem comentar el vídeo que hagi penjat.