Estratègies de millora educativa/Inserció laboral

Entenem per inserció laboral el procés d'establiment de contacte, d'aprenentatge i d'integració de la persona jove en un entorn laboral.


De la dimensió d’inserció laboral se n’articulen dues estratègies i vuit actuacions. Les estratègies són: afavorir l'autonomia professional de les persones joves i afavorir l'accés de les persones joves al mercat laboral.