Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Equitat d'accés als recursos formatius

Entenem per equitat una situació en què totes les persones joves tenen accessibilitat als recursos formatius de qualsevol tipus i als beneficis de l'educació (certificació, aprenentatges, socialització, inclusió social...) sense discriminació de sexe, territori, cultura, nivell econòmic, procedència, ideologia, etc., i en què s'han combatut els obstacles tant materials com d'espai i simbòlics.


De l’equitat d’accés als recursos formatius se n’articulen tres estratègies i sis actuacions. Les estratègies són: afavorir l'accessibilitat econòmica o disminuir l'impacte de les desigualtats econòmiques; afavorir l'accessibilitat cultural o disminuir l'impacte de les desigualtats socials i culturals, i afavorir l'accessibilitat territorial o geogràfica o disminuir l'efecte de les desigualtats territorials en la distribució dels recursos educatius.