Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Apoderament de la trajectòria educativa

Entenem per apoderament de la trajectòria educativa l’actitud i la vivència d'autogestió que adquireixen les persones joves en relació amb la seva trajectòria formativa i amb la presa de decisions de manera coherent i responsable, amb coneixement del sistema educatiu i del mercat laboral i productiu, i amb prou coneixement i acceptació dels seus propis interessos, habilitats, desitjos, expectatives de futur, grau d'autoestima, etc.


Les polítiques de joventut s'han apropiat del terme apoderament ciutadà, provinent dels corrents prodemocràcia participativa, i l'han lligat als termes projecte de vida i emancipació, centrats en l'articulació dels programes i les polítiques de joventut. Per això, també en la vessant de la trajectòria educativa, apostem per treballar l'apoderament pel que fa a les decisions, al coneixement, a l'autonomia de la persona jove envers la seva pròpia trajectòria educativa en un context determinat que molts cops no ha triat.

Aquesta dimensió s’articula en dues estratègies i quatre actuacions: afavorir la presa de decisions, sobretot en els canvis d'etapa educativa, i afavorir l'autonomia de les persones joves en l'estudi.