Esperanto/Prefixos i sufixos I

El prefixos i sufixos poden ser més o menys concrets però s'utilitzen moltíssim en esperanto per crear noves paraules d'una manera lògica sense haver d'afegir més arrels. Amb pocs coneixement es poden saber moltes paraules

Prefixos[modifica]

Fi[modifica]

Aquest sufix indica que alguna cosa no és digna, una cosa de la qual n'hauríem de tenir vergonya:

 • Viro: home.
 • Fiviro: home indigne
 • Rakonto: història
 • "Firakonto": història que no s'hauria d'explicar perquè és vergonosa o indigna.

Mal[modifica]

Aquest sufix s'empra per expressar el contrari del que diu l'arrel com s'ha dit a la secció d'adjectius encara que pot utilitzar-se en tot tipus de paraules:

 • Rapida: ràpid.
 • Malrapida: lent.
 • Permesi: permetre.
 • Malpermesi: prohibir.
 • Fermi: tancar
 • Malfermi: obrir

Sufixos[modifica]

Per afegir el sufix, caldrà treure la terminació del nom (O), de l'adjectiu (A) o de la paraula que sigui abans de col·locar-la. Després la tornarem a posar segons la categoria gramatical de la paraula.

[modifica]

Significa que una cosa és dolenta. És semblant al prefix FI- però amb un to més subjectiu.

 • Domo: casa
 • Domaĉo: casota
 • Knabo: nen
 • Knabaĉo: nen dolent
 • Paroli: parlar
 • Parolaĉi: parlar malament (d'algú)


Ar[modifica]

Indica un grup d'alguna cosa.

 • Arbo: arbre
 • Arbaro: bosc
 • Homo: persona
 • Homaro: humanitat
 • Monto: muntanya
 • Montaro: serralada
 • Ŝtupo: graó
 • Ŝtuparo: escala

Ebl[modifica]

Aquest sufix indica que és possible allò que assenyala l'arrel.

 • Legi: llegir
 • Legebla: llegible

En aquest cas passa de ser un verb (leg-i) a ser un adjectiu (leg-ebl-a libr-o, llibre llegible)

 • Manĝi: menjar
 • Manĝebla: menjable, comestible.
 • Drinki: beure
 • Drinkebla: bebible, potable.

Ej[modifica]

Indica un lloc adequat per fer-hi alguna cosa.

 • Libro: llibre
 • Librejo: biblioteca
 • Kuiri: cuinar
 • Kuirejo: cuina
 • Manĝi: menjar
 • Manĝejo: menjador.

Et[modifica]

Significa petit.

 • Libro: llibre
 • Libreto: llibret
 • Knabo: nen
 • Knabeto: nen petit
 • Rakonto: història
 • Rakonteto: historieta

Id[modifica]

Vol dir descendent de...

 • Hundo: gos
 • Hundido: cadell
 • Reĝo: rei
 • Reĝido: príncep
 • Latina lingvo: llengua llatina
 • Latinidaj lingvoj: llengües que procedeixen del llatí, llengües romàniques (català, castellà, francès, portuguès, italià, romanès...)

Il[modifica]

Vol dir "estri" o "eina"

 • Tondi: tallat
 • Tondilo: tisores
 • Skribi: escriure
 • Skribilo: eina per escriure (llapis, bolígraf...)
 • Veturi: anar amb cotxe
 • Veturilo: cotxe
 • Komputi: computar
 • Komputilo: Computadora, ordinador

In[modifica]

Versió femenina d'alguna cosa.

 • Viro: home
 • Virino: dona.
 • Hundo: gos
 • Hundino: gossa
 • Ĉevalo: cavall
 • Ĉevalino: euga
 • Porko: porc
 • Porkino: truja

Uj[modifica]

Recipient d'alguna cosa.

 • Mono: diners
 • Monujo: moneder
 • Ovo: Ou
 • Ovujo: Ouera

S'empra també pels noms dels països:

 • Kataluno: Català (persona)
 • Katalunujo: Catalunya.
 • La kataluna: català (llengua)
 • Hispano: Espanyol (persona).
 • Hispanujo: Espanya.
 • La hispana: castellà.
 • Anglo: anglès (persona)
 • Anglujo: Anglaterra.
 • La angla: anglès (idioma)

Ul[modifica]

Persona caracteritzada per l'arrel:

 • Malbona: dolent.
 • Malbonulo: (persona) malvada.
 • Stulta: estúpid (adjectiu)
 • Stultulo: un estúpid.