Vés al contingut

Enrutament

Comandes


Nivell de superusuari init 1 init 2

Comprovar nivell runlevel Comprovar estat de servei service network status

chkconfig –list | grep network

Serveis /etc/init.d/network stop

Configuració de xarxa ip a ip adress show activar interficie if ip l s eth0 up link set desactivar interficie if ip l s eth0 down

afegir ip ip address add 192.168.0.134/24 dev eth0 esborrar ip ip address del 192.168.0.134/24 dev eth0

Ip ordinador 192.168.0.134/24 ruta xarxa 192.168.0.0/24


ping a 192.168.0.10 1.agafa ip 192.168.0.10 i la contrasta amb la mascara de la ruta per obtenir la xarxa destí, 192.168.0.0 2.Existeix la ruta 192.168.0.0?

ping a 33.33.33.33

1.contrasta ip amb mascara de ruta, xarxa destí 33.33.33.0 2.Existeix la ruta 33.33.33.0? No, es descarta, drop


Comunicació bidireccional

Tenim una ruta per defecte (gateway)

rutes que coneix el host ip route show afegir routes estatiques ip route add 192.168.10.0/24 dev eth0 gateway ip route add/del default via 192.168.0.1

sysctl -a

Puertos de cada servicio /etc/services

Network map (mapa de puertos abiertos) nmap localhost

Names Servers host -t any net Información de la targeta de red ethtool eth0

Taula d'enrutament netstat -r ss

monitorizar trafico iptraf

trastejar amb paquets packETH

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forwardip forward (enrutament UP)

ping (prova fins capa 3)

traceroute (prova fins capa 7)

Taula MAC arp

DNS local /etc/hosts

1. Routers CISCO IOS 2. Enrutament estatic

minicom Aplicacio per configurar els routers CISCO

/dev/ttyS0 terminal serie

minicom -s Configuracio minicom

9600 bauds 8 bits dades + No paritat + 1 bit stop Hardware Flo.. YES Software Flow Control NO


      1. Arrancada:

Sense configuració inicial: Mode Setup: diàleg de configuació inicial NO Amb configuración inicial: Carrega startup-config (NVRAM)


Contrl+A + Z Menu de minicom


  • Arxius de configuració:

running-config fitxer de configuració en execució startup-config fitxer de configuració d'inici

  • Usuaris

usuari Comandes de consulta. No permet canviar la configuració del router Prompt: > privilegiat Comandes de configuració. Prompt:# enable/disable

  • Modes

configure terminal interface interfícies de xarxa ethernet ip address serial shutdown / no shutdown brief router protocols de enrutament rip ospf eig rp


  • comandes:

reload reinicia erase esborrar delete copy exit Tornar al mode de configuració global end Surt del mode de configuració actual undebug all logging synchronous No embrutar la pantalla amb els canvis d'estat.


enable Mode superusuari (no) password contraseña password sense encriptar (no) secret contraseña password encriptat

show

interfaces estadístiques de las interfícies version Versió de IOS, informació del hardware i del dispositiu ARP Taula ARP mac-address-table Taula MAC (només Switch) startup-config Configuració d'inici running-config Configuració en execució ip interfaces Estadístiques IPv4 per totes les interfícies brief Resum de les interfícies i el seu estat route Taula d'enrutament protocols Protocols d'enrutament soportats controllers serial 0/0 Informació cdp CDP Cisco Discovery Protocol neighbors detail

configure terminal:

interface interfícies de xarxa fastEthernet 0/0 (no) ip address IP mascara (no) shutdown serial 0/0 DTE Data Terminal Equipment clock rate 56000 DCE Data Comunication Equipment (rellotge)


router protocols de enrutament rip network IP xarxa a publicar interficie on publicar default-information originate Publica la teva ruta per defecte (RIP) passive interface No enviar RIP per aquesta interficie

(no) cdp run Activar CDP en tot el dispositiu enable Activar CDP en una interfície

service password-encryption Encriptar passwords

line lineas fisiques o virtuals vty 0 10 telnet password *** login consol

debug ip routing muestra cambios en la tabla de enrutamiento rip Muetra las actualizaciones de enrutamiento RIP


· Copia TFTP copy running-config tftp://192.168.1.134/upload copy tftp://192.168.1.134/upload startup-config

  • Taula d'enrutament

C Connectada directament S Static R Apres amb un protocol d'enrutament

  • Protocols d'enrutament

RIP Routing Information Protocol IGRP Interior Gateway Routing Protocol EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (CISCO) permet balanceig de càrrega asimètric OSPF Open Shortest Path First IS-IS Intermediate System-to-Intermediate System BGP Border Gateway Protocol


1.1.4 Arranque del router (depèn de la configuració del router)

POST Auto diagnóstico al encender Bootstrap Cargador de inicialización: localitza i carrega l'IOS Fallback Seqüència IOS Flash, TFTP, ROMMON (Rom Monitor, mini S.O.) Carrega configuració: NVRAM, TFTP, consola (setup).

Protocol d'enrutament: Descubrir rutes Actualitzar les taules d'enrutamentTaula d'enrutament

172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1 172.16.2.0 172.16.3.0

resum de ruta CIDR

172.16.0.0 255.255.252.0 s0/1


3. Enrutament dinàmic

Funcions d'un protocol d'enrutament dinàmic:

Descobreix xarxes remotes Actualitzar la informació d'enrutament Seleccionen la millor ruta Actualitzen la ruta, si l'actual cau

Components d'un protocol d'enrutament

Estructura de dades: a la RAM Algoritme: programa Misatges del protocol: llenguatge de comunicació


Convergència: Convergència: temps necessari perquè tots els routers coneguin l'estat real de la xarxa Velocitat de propagació Velocitat de processament Convergent: tothom sap l'estat actual de la xarxa Lents: RIP OIGRP Rapits EIGRP, OSPF

Mètrica:

RIP: Salts EIGRP: Amplada de banda, retard de propagació, (confiabilitat, carrega) OSPF: Amplada de banda

Balanceig de càrrega: pot enviar els paquets per dos camins amb la mateixa mètrica Per paquet: Cada paquet va per un camí destí Per destí: Tot lo que va a un destí van pel mateix camí

Distància administrativa: Quin protocol d'enrutament es mes bó


Classificació de protocols:

Sistema autonom: Conjunt d'equipis gestionats pel mateix organisme IGP Interior Gateway Protocol (dins els sistemes autonoms) EGP Exterior Gateway Procol (entre sistemes autonoms)

Vector distancia: (concepte general) No coneixen la topologia de la xarxa Enrutament per rumor dels veïns Algorisme de Bellman-Ford Actualitzacions periòdiques per broadcast Convergència lenta Xarxes petites/simples Mes fàcil de gestionar Descubriment de la xarxa Arrancada en fred Només coneixen les xarxes directament connectades Intercanvi inicial de rutes Conneixen les xarxes dels seus veíns directes


Estat enllaç: (concepte general) Mapa de la xarxa: conèixer tota la topologia de la xarxa Xarxes mitjanes/complexes Actualitzacions per events Consumeix recursos

Enrutament amb classe: No submasqueres No subxarxes RIPv1

Enrumaent sense classe: Màscara longitud variable VLSM Resum de ruta CIDR Subxarxes

Actualitzacions: Periòdiques Per events Parcials / Totals Limitades a un grup de destinataris (multicast) / Tothom (broadcast) Problemes: Perdues de paquets Superposició entre una actualització periódica i una d'un event.

4. y 5.

RIP Routing Information Protocol


RIP v1 Amb clase (no te mascara) (classfull) RIP v2 Amb mascara subnetic (classless) RIPng

Característiques de RIP: vector distancia Salts: 15 màxim 16 = infinit (no pot arrivar) Actualitzacions periòdiques cada 30 segons per broadcast UDP port:520 Màxim de 25 rutes per datagrama (512 bytes) Distancia administrativa: 120

Misatges: Sol·licitud: algú parla RIP? Resposta: Informació de RIP, xarxes conegudes

Funcionament: Misatge de sol·licitud (només xarxa local) Resposta Actualització (si cal) la taula d'enrutament Apren rutes noves Millora rutes conegudes (comparant la mètrica) Comunicació de la nova taula d'enrutament


Resum automàtic de ruta

Router amb RIP: La subxarxa que rep pertany a la mateixa superxarxa que la subxarxa de la interficie per la cual arriva.

RIP no funciona en xarxes no contínues

RIP_JITTER: Els routers d'una xarxa actualitzen en el mateix instant de temps. Per evetiar-ho es modifica aleatòriament + o – 5 segons.

IGRP

Protocol vector distancia Actualitzacions periòdiques cada 90 segons per broadcast Enrutament per rumor dels veïns


Temporitzadors RIPv1 i IGRP: d'actualització 30 Invalid after / Invalidesa 180 Ruta invàlida (16) No s'elimina de TR (Taula d'enRutament) Flushed after / Purgant 240 s'elimina la ruta a la TR Hold down / Espera 180 Temps mínim a esperar abans de poder actualitzar la ruta (loops)

Bucles d'enrutament loop Valor màxim (infinit = 16) Prevenció: Temporitzador d'espera Durant un període de temps no accepta rutes pitjors per aquesta ruta Horitzó dividit Un router no publica ni escolta una ruta a la interficie d'on la aprés o ensenyat. Enverinament de ruta Emet una actualització per event de ruta inavastable (16). Horitzó dividit amb enverinament de ruta Retorna l'actualització d'enverinament de ruta per evitar Updates per events (disparats) Convergència mes ràpida