Vés al contingut

El protocol de recerca clínica/Justificació i rellevància

És cabdal que el protocol d'investigació científica inclogui un apartat on es defensi la importància de realitzar-la.

Justificació[modifica]

Justificar, en base a la revisió bibliogràfica presentada en la secció dels antecedents, que la qüestió plantejada no ha estat prèviament contestada o que ho ha estat de forma inadequada. Es tracta de presentar de forma justificada les raons per les quals s'ha decidit analitzar la qüestió plantejada.

S'analitzarà la informació de la revisió bibliogràfica presentada en la secció d'antecedents. Per exemple, se suposa que la finalitat del treball és desenvolupar un mètode senzill per estimar el nivell socioeconòmic dels malalts ingressats en un hospital. Fent esment a la revisió bibliogràfica realitzada, la justificació consistirà en demostrar que els mètodes desenvolupats fins al moment, o són molt complicats d'utilitzar o presenten problemes de fiabilitat. Per tant, es conclouria que s'ha de desenvolupar el mètode proposat.

Importància[modifica]

En primer lloc, s'argumentarà sobre la importància d'investigar en l'àrea de coneixement on se situa l'estudi; per exemple, en un protocol d'un estudi sobre la infecció per VIH en usuaris de drogues injectades, l'investigador escrivia: «La sida entre usuaris de drogues injectades continua essent un important i creixent problema de salut pública» i, a continuació, sustentava amb xifres aquesta afirmació.

Després, s'argüirà el perquè és important respondre la qüestió concreta que es vol estudiar (pregunta de recerca o objectiu principal) i de quina forma la investigació proposada la respondrà. Han d'especificar-se les implicacions de l'estudi en el sentit de quins resultats s'esperen i a qui i com beneficiaran o seran útils els seus resultats.

Exemple: Malgrat que una sèrie d'estudis de cohorts de dones exposades a l'àcid valproic durant l'embaràs han mostrat una associació amb una sèrie de malformacions, aquests estudis han tingut un poder limitat per detectar excés de risc de malformacions específiques. Per malformacions poc freqüents els grans estudis de casos i controls de base poblacional són més apropiats [1].

Preguntes que han de contestar-se en aquest apartat[modifica]

  • Per què realitzar aquest estudi és important.
  • Quins coneixements aportarà l'estudi sobre el tema.
  • A qui i com beneficiarà o seran útils els resultats de l'estudi.

Bibliografia[modifica]

  1. Jentink J, Loane A, Dolk H et al. Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations. N Engl J Med 2010; 362: 2185-2193