Vés al contingut

El protocol de recerca clínica/Introducció

En la introducció es presentarà el problema que es vol abordar, s'emmarcarà dintre del context d'una àrea de recerca concreta. Alguns autors (p. ex., [1], [2]), proposen que la pregunta de recerca es desenvolupi en l'apartat de Antecedents. D'altres (p. ex., [3]) ho col·loquen en una apartat específic.

Es pot començar aquest apartat amb una frase sobre l'àrea on se situa del problema que es vol abordar i a continuació ja es descriurà el propi problema de recerca que es vol resoldre o estudiar (finalitat de l'estudi, que s'ampliarà en el seu apartat corresponent). El primer pas en la planificació d'un estudi és la definició del problema. I l'investigador ha de demostrar que té una visió clara del problema en el nivell abstracte-general. En aquest nivell conceptual un problema pren la forma "El factor X provoca el resultat Y?" o "Quins factors Xs estan associats al desenvolupament del resultat Y?"

Es descriurà el context on se situa la pregunta. Com emmarcar el problema de la investigació és potser una de les majors dificultats al hora de redactar un protocol. Per desgracia, no hi ha cap fórmula de com enquadrar el problema d'investigació. Depèn molt de la comprensió de l'àrea on s'emmarca el problema i de la capacitat d'analitzar-lo amb claredat i profunditat. No obstant això, s'han proporcionat algunes pistes [4]:

 • Intentar posar el problema de recerca en el context d'una àrea d'actualitat candent, o una àrea més antiga, però que segueixi sent viable.
 • Proporcionar un teló de fons històric breu però adequada.
 • Proporcionar el context actual en què el tema de recerca proposat ocupa l'escenari central.
 • Identificar els "jugadors clau" i citar les seves publicacions més rellevants i representatives.

Després de presentar la qüestió que es vol estudiar, a continuació s'introduiran i s'introduiran de forma clara els elements claus de l'estudi que seran desenvolupats més endavant, en els seus corresponents apartats. Els apartats que es presentaran poden ser (adaptat de [4]):

 • Es presentarà una introducció de les raons que han motivat al investigador a focalitzar-se en el problema concret (més tard, en l'apartat corresponent es presentarà una justificació completa). La finalitat és que l'eventual revisor del protocol es faci una primera idea clara de la necessitat i la importància d'abordar el problema. A aquest eventual revisor li ha de quedar ja clar per què val la pena fer la recerca.
 • Es descriuran els principals temes i sub-problemes que seran abordats en la recerca.
 • Identificar la variable dependent (o dependents, si són diverses) i les principals variables independents. Com a alternativa, es pot especificar el fenomen que es desitja estudiar.
 • Presenti la seva hipòtesi o teoria, si n'hi ha. Per les recerques descriptives o exploratòries, és possible que no existeixi cap hipòtesi.
 • Establir els límits o fronteres de la proposta d'investigació amb la finalitat de proporcionar un enfocament clar.
 • Opcionalment es definiran els conceptes claus que s'utilitzaran al llarg de tot el protocol.

Preguntes que s'han de respondre a aquest apartat[modifica]

Com a mínim ha de respondre (de forma molt resumida) a:

 • Quin és el problema que es vol resoldre. Si no existeix cap problema, poder no cal fer la recerca.
 • Com es proposa resoldre'l:
  • Disseny bàsic.
  • Variable dependent principal.
  • Variable independent principal (habitualment la que defineix els grups a comparar).

Bibliografia[modifica]

 1. Icart Isern MT, Pulpón Segura AM. Cómo cumplimentar una solicitud de un proyecto de investigación en ciencias de la salud. Aten Primaria. 2000; 25: 126-39.
 2. Rivas-Ruiz, F. Redacción de un protocolo de investigación en ciencias de la salud. SAPD Online 2010: 33.
 3. Guía para escribir un protocolo / una propuesta de investigación. Organización Panamericana de la Salud, 2004.
 4. 4,0 4,1 Wong PTP. How to Write a Research Proposal (consultat 05-03-2013).