Vés al contingut

El protocol de recerca clínica/Dificultats, limitacions i biaixos

El protocol d'investigació científica ha d'incloure un apartat on es comentin els problemes que poden sorgir durant la investigació i com s'intentaran superar.

Es revisaran les possibles dificultats i limitacions que pot presentar l'estudi. Es descriuran quins esforços es realitzaran per superar aquestes dificultats i limitacions. Dintre de les limitacions, s'inclouran els possibles biaixos que pugui presentar l'estudi i s'indicarà com s'evitaran o es minimitzaran. Sackett va elaborar una llista completa dels biaixos més comuns que poden presentar-se en un estudi epidemiològic [1]. Aquests acostumen a ser agrupats en biaixos de selecció i biaixos d'informació (o de classificació errònia).

Exemple: «Una limitació de l'estudi és que la conducta dels nens i els pares es basa en autoinformes. No obstant això, els estudis han demostrat que les dades proporcionades pels adolescents sobre els seus propis hàbits de consum de tabac són generalment fiables [54-56]» [2].

Exemple: Biaix d'informació: L'auto-declaració de les conductes de risc (p. ex., consum de tabac, d'alcohol o de drogues il·legals) pot comportar una infradeclaració de les mateixes. [3]

Exemple: «Hi ha algunes limitacions en aquest estudi. Els participants són persones que assisteixen a un centre d'atenció primària. [...] Aquest aspecte pot representar una amenaça per a la validesa externa de les dades» [4].

Exemple: Biaix per voluntarietat de la prova. En l'estudi descriptiu en el qual es recull informació sobre les persones que acudeixen voluntàriament a realitzar la prova del VIH, la informació obtinguda pot resultar esbiaixada precisament per aquesta voluntarietat i perquè, a més a més, la persona ja es considera en risc d'haver estat en contacte amb el VIH.[3]

Exemple: Els resultats i conclusions que es deriven de les anàlisis realitzades en aquest estudi han de ser interpretats tenint en compte la naturalesa observacional de les dades, i, com a conseqüència, les limitacions intrínseques d'aquests tipus de dissenys.[3]

També s'explicaran aquells controls que s'implementaran a fi que les tasques es realitzin tal com s'han programat i que no s'hagin descrit a l'apartat de mètodes.

Preguntes que s'han de respondre a aquest apartat[modifica]

  • Quins possibles biaixos de selecció es poden produir.
  • Quins possibles biaixos d'informació es poden produir.
  • Quins mecanismes de control s'implementaran.
  • Com es supervisarà l'execució de la investigació i qui ho farà.

Referències[modifica]

  1. Sackett DL. Bias in analytic research. J Chronic Dis 1979; 32: 51-63
  2. Hiemstra M, Ringlever L, Otten R, et al. Efficacy of smoking prevention program 'Smoke-free Kids': study protocol of a randomized controlled trial. BMC Public Health 2009; 9:477
  3. 3,0 3,1 3,2 D'una sol·licitud de beca FISS del 2012
  4. Rodriguez-Blanco T, Fernandez-San-Martin I, Balague-Corbella M, et al. Study protocol of effectiveness of a biopsychosocial multidisciplinary intervention in the evolution of non-specific sub-acute low back pain in the working population: cluster randomised trial. BMC Health Serv Res 2010;10:12

Bibliografia[modifica]