Discussió:Matemàtiques (nivell ESO)/Mètode de reducció

El contingut de la pàgina no s'admet en altres llengües.

Multiplicquem cada una de les equacions per un nombre "adequat". Aquest nombre adequat, que és diferent per a cada equació, ha de fer que quan sumem o restem les dues equacions, una de les incògnites desaparegui. Aquest nombre pot ser perfectament el coeficient que tengui dins l'altra equació la lletra que volem reduir. Sumem o restem les dues equacions transformades per reduir una incògnita. Resolem la nova equació. S'introdueix el valor trobat dins alguna de les equacions inicials.