Discussió:Les matemàtiques de Numbers/Capitol 5

El contingut de la pàgina no s'admet en altres llengües.

Traduccions[modifica]

L'enhorabona a qui heu començat a introduir continguts en aquesta pàgina. Com a primera observació que cal fer és que aquesta pàgina conté fragments que no estan en català i per tant s'hi haurien de traduir. Us anim a seguir fent aportacions ;-)

--Profejmpc 18:33, 2 març 2009 (CET)Respon[respon]

prova[modifica]

aixo es una prova

--Cristian 13:45, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]

traduccion del capitol 5[modifica]

jo estic disposat a traduir tot

--Cristian 13:47, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]

traduccion del capitol 5[modifica]

jo estic disposat a traduir tot

--Cristian 13:47, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]

traduccion del capitol 5[modifica]

La conjectura de Goldbach és un dels problemes oberts més antics en matemàtiques. El seu enunciat és el següent: Tot nom parell més gran que 2 és pot escriure com a suma de dos noms primers.Aquesta conjectura havia estat coneguda per Descartis. La següent afirmació és equivalent a l'anterior i és la qual és conjectura originalment en una carta de Goldbach a Euler en 1742: Tot nom enter més gran que 5 és pot escriure com a suma de tres cosins. Aquesta conjectura ha estat investigada per molts teòrics de nombres i ha estat comprovada per ordinadors per a tots els nombres parells menors que 2 × 1016. La major part dels matemàtics creu que la conjectura és certa, i és basin principalment en els consideracions estadístiques sobre la distribució probabilística dels noms primers en el conjunt dels noms naturals: com més gran sigui el nom enter parell, és fa més "probable "que pugui ser escrit com a suma de dos noms primers.

--Cristian 13:52, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]

traduccion del capitol 5.2[modifica]

La hipòtesi de Riemann formulada per primera vegada per Bernhard Riemann en 1859, és una conjectura sobre la distribució dels zeros de la funció zeta de Riemann ?(s). La hipòtesi de Riemann és un dels problemes oberts més importants en la matemàtica contemporània; S'ha ofert un premi de US$1.000.000 per l'Institut Clay de Matemàtiques per al qual descobreixi una demostració. La majoria dels matemàtics pensen que la conjectura és certa. J. I. Littlewood i Atle Selberg s'han mostrat escèptics. L'escepticisme de Selberg ha disminuït des dels seus dies de joventut. En un article en 1989 va suggerir que un anàleg ha de ser cert per a una classe molt més àmplia de funcions (la classe de Selberg).

--Cristian 13:54, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]

traduccion del capitol 5.2[modifica]

La hipòtesi de Riemann formulada per primera vegada per Bernhard Riemann en 1859, és una conjectura sobre la distribució dels zeros de la funció zeta de Riemann ?(s). La hipòtesi de Riemann és un dels problemes oberts més importants en la matemàtica contemporània; S'ha ofert un premi de US$1.000.000 per l'Institut Clay de Matemàtiques per al qual descobreixi una demostració. La majoria dels matemàtics pensen que la conjectura és certa. J. I. Littlewood i Atle Selberg s'han mostrat escèptics. L'escepticisme de Selberg ha disminuït des dels seus dies de joventut. En un article en 1989 va suggerir que un anàleg ha de ser cert per a una classe molt més àmplia de funcions (la classe de Selberg).

--Cristian 13:54, 24 març 2009 (CET)Respon[respon]