Vés al contingut

Discussió:Android/Composició d'un layout

El contingut de la pàgina no s'admet en altres llengües.
Afegeix un tema
Darrer comentari: fa 7 anys per Merencat
 • Fills d'un layout. És difícil d'entendre el que hi dieu. Potser és tant simple com dir que un layout horitzontal es composa de columnes, i un vertical de files
 • Barra de desplaçament. Que es creï no vol dir que sigui visible
 • Abans de parlar d'atributs potser caldria dir que un layout és un widget; i que per tant es pot definir en XML o en Java, i que pot anar dins d'altres layout
 • Els atributs orientació els mostreu en codi XML. Llavors no podeu usar el comentari // (que és el de Java). Passa el mateix ambels constraint layouts
 • Exemple 1. Parleu de la gravity que encaran o heu introduït. Caldria una refrència interna
 • Per entendre el relativaLayout Caldria un exemple de LinearLayout aniuats
 • Abansd'entrar als atributs de disposició d'elements d'un layout caldria dir que hi ha d'altres layouts. Com a mínim FrameLayout i GridLayout
 • Exemple des botons amb el weight. Amb weight 1 i 2 dieu que un ocupa 1/3 i l'altre 2/3 de l'espai. No és cert del tot: es reparteixen en proporció 1/3 i 2/3 l'espai disponible; així en una pantalla molt petita ocuparan gaiebé el mateix espai, i en una molt gran el petit ocuparà gairebé 1/3 de la pantalla. Podeu fer la prova canviant l'etiqueta dels botons: etiquetes llargues no permeten veure la diferència de mida; etiquetes molt curtes sí. També podeu usar una etiqueta llarga en un botó i una curta en l'altre, o a la inversa. De fet l'exemple següent ja juga amb aquesta idea de les longituts del text.

El darrer exemple (pes 1 i 500)) està mal explicat. Per entendre'l estaria bé un exemple previ amb width, per exemple, 0 per un botó i wrap content per l'altre, i amb un weight de 1 pel botó dem ida zero

 • Per a la comprensió ràpida dels exemples ajudaria una taula per cada exemple on aparegués el widget i els atributs rellevants. Una espècie de resum de l'XML que permeti comparar ràpidament els exemplesentre sí
 • No parleu d'nitats, Peró sí que en un moment recomaneu usar dp. Caldria aquí posar el link a android developers
 • Poseu exemp`le de margin però no de padding Veure exemple 8.
 • Constraints. Quan dieu que abans per redimensionar calia tenir coneixement de la mida i posició del pare potser aniria bé un exemple. A més , quan feu el redimensionat i dieu que ho heu fet gràficament però que es pot veure com s'ha modificat l'XML, caldria que comentéssiu quins atributsd s'han modificar
 • Eixos. Estaria bé explicar-ho amb més detall

--Merencat (discussió) 09:43, 3 nov 2016 (CET)Respon