Discussió:Android/Android test

Salta a la navegació Salta a la cerca
      • General
  * Codi i proves: API level
  * IDE: Versió, builTools
  * Manquen referèn cies


    • Quin és el problema?
 • La darrera frase està un pèl forçada. Després de preguntar-nos com podem testejarel codi i els interfícies, diem que el codi es testaja de tal manera. Però no diem res de les interfícies.
 • No es veu clar el lligam entre AndroidTest i JUnit. L'UnitTest de què parleu és JUnit pur? Tot el JUnit es pot emprar en AndroidTets, o només un subconjunt?
 • Parleu d'instrumentation sense dir què és ni què serveix
             • Crear nou test
* Si anem a crear el test i la dependència no existeix, el diàleg avisa, i hi ha un botó que la posa (AS 1.5)
* La carpeta test també es crea automàticament
* AS 1.5 dóna difertens opcions d'on emmagatzemar el test. On ho fem?
         • Executant els tests
 * " També es possible que indiqui que només falla el primer i que la execució s'aturi abans de realitzar els altres." Què significa això? De què depèn un comportament o un altre?
 * !!!!! si segueixo tots aquests passos em diu:  Running tests

Test running startedTest running failed: Unable to find instrumentation info for: ComponentInfo{damo.lapps.upc.edu.provatest.test/android.test.InstrumentationTestRunner} Empty test suite.

         • Instrumentation test in action
  * " Actualment, la major part de l'esforç a l'hora de desenvolupar instrumentació de testeig a Android està centrat entorn al AndroidJUnitRunner". La frase no s'entén. Es tracta de l'esforç de desenvolupament de l'usuari o de Google. Què és la instrumentaci´ño de desteig??? Aqui hi ha massa traducció literal.
          • Crear interfície
  * " Actualment, la major part de l'esforç a l'hora de desenvolupar instrumentació de testeig a Android està centrat entorn al AndroidJUnitRunner," Com es fa això?


            • Execució intsrumentació
  * Mancaria una captura de pantalla


  * No dieu res d'altres eines com monkey i monkey runner el comentari anterior sense signar és fet per Merencat (discussió • contribucions) 11:24, 11 nov 2015 (CET).Reply[respon]

Merencat (discussió) 11:52, 11 nov 2015 (CET)Reply[respon]