Discussió:Android/Anàlisi comparativa dels emuladors

El contingut de la pàgina no s'admet en altres llengües.
 • Els paràgrafs introductoris estan escrits massa a la brava: són frases molt llargues, difícils d'entendre.
 • Què és Xamarin?
 • Què és ADB? Com a mínim un peu de nota.
 • Caldria una explicació prèvia de com funciona un emulador (tots usen el mateix sistema?), conceptes bàsics (adb, avd, ...)
 • No dieu res de la integració amb la IDE i amb el debugger
 • No dieu res sobre la varietat de màquines virtuals quees poden crear; quins paràmetres es poden tocar; quantes en podem tenir de creades, etc.
 • Tant complicat és executar VisualStudio des d'Android Studio?
 • Els productes comercials, com VirtualBox, han de portar referència
 • Perqu+e Genymotin augmenta la velocitat amb el núvol?
 • Parleu de com instal·lar el plugimn de Genymotion. Però com s'usa? Què ofereix?
 • Quan dieu que l'Android Studio ha suplantat l'Eclipse , hauríeu de dir alguna cosa més. Dates, qui hi ha darrere, .... També es pot fer referència al canvi de llicenciament d'IDEA, de pagament a gratuït, coincidint amb el llançament d'Android Studio
 • AVD. ÉS propi de l'Android Studio? El Gebymotion, per exemple, també permet definir diferents màquines virtuls. Quina diferència hi ha amb un AVD?
 • minSdk. Està dit com molt de passada i en una frase subordinada. O no en diria res, o bé ho explicaria millor
 • Comparativa SO. En la majoria dels casos baixeu al nivell de versió (XP, w7, w10,...). En canvi per a l'Androids Studio no. Hauríeu de ser coherents
 • Llicències. Caldria explicar una mica les possibilitatsde les diferents llicències Genymotion
 • Versió. Dieu la versió més alta, Però no les que soporta. Per exemple, Android Studio les soportatotes, i pel que dieu Nox només la 4.4
 • Android Studio
 ** La instal·lació és complicada? S'executa un wizard, i gual que els altres, no?
 ** Que estigui pensat per a desenvolupadoros és un inconvenient? Genymotion també està pensat per a desenvolupadors
 ** Crec que la darrera versió ja és multitàctil
 • Nox. Dieu que és compatible amb Intel i AMD. Els altres emuladors no ho són?

08:34, 3 nov 2016 (CET)Merencat (discussió)