Compres "on-line"/Glossari

 1. Amazon.com: és una companyia nord-americana de comerç electrònic amb seu a Seattle, Washington. Va ser una de les primeres grans companyies a vendre béns a través d'Internet, principalment llibres, però també qualsevol tipus de productes electrònics, entre d’altres.
 2. Bàndr: Un bànde és un mitjà publicitari a Internet. Aquest mitjà de publicitat “on-line” consisteix en incloure una peça publicitària creada a partir d’imatges o animacions dintre d'una pàgina web. El seu objectiu és atreure els internautes cap al lloc web de l'anunciant que paga per poder incloure el banner a una pàgina web determinada.
 3. Benchmarking: és un procés sistemàtic i continu per a avaluar els productes, serveis i processos de treball de les organitzacions que són reconegudes com representants de les millors del mercat, amb el propòsit de realitzar millores organitzacionals.
 4. Bens o serveis digitals: són dades (imatges, programes,... o compra d’entrades, etc.) que per les seves característiques tenen la capacitat de satisfer diverses necessitats. Aquestes dades poden ser copiades i distribuïdes tantes vegades com es vulgui sense cap cost econòmic.
 5. Cadena de valor afegit: és el conjunt de totes les activitats d'una empresa que generen l’excedent global d'aquesta i que es pot determinar com la diferència entre el valor de producció i el cost d'aprovisionaments externs.
 6. Cercador: en termes informàtics un cercador és una eina que permet a l'usuari trobar un document que contingui una determinada paraula o frase a Internet. Les recerques es fan amb paraules clau i/o amb arbres jeràrquics per temes; el resultat de la recerca és un llistat d'adreces Web en els quals s'esmenten temes relacionats amb les paraules clau buscades.
 7. Intranet: és la xarxa pròpia d'una organització formada pels diferents ordinadors d’aquesta, dissenyada i desenvolupada seguint els protocols propis d'Internet, en particular el protocol TCP/IP12. També pot tractar-se d'una xarxa aïllada, és a dir no connectada a Internet.
 8. IP: (en anglès Internet Protocol) és un protocol usat per a la comunicació de dades a través d'una xarxa tant per l'origen com per la destinació d’aquestes dades.
 9. ISP: es l'acrònim en anglès d'Internet Service Provider (Proveïdor de Serveis d'Internet). Un ISP t'ofereix el servei d'internet al connectar el teu ordinador a Internet; ja sigui a través de la línia telefònica o a través de la teva línia de televisió per cable. També les companyies de telefonia mòbil ofereixen el servei d'internet sense cables i per mitjà del telèfon mòbil sense necessitat de tenir un ordinador.
 10. Maquinari: en informàtica, s'anomena maquinari (hardware en anglès) als elements materials d'un sistema informàtic, típicament els components físics d’un ordinador, o aquest en si mateix.
 11. PayPal: és un negoci en Internet que permet la transferència de diners entre usuaris de e-mail, evitant el tradicional mètode en paper com els xecs. PayPal també processa peticions de pagament en el comerç electrònic i altres serveis webs, pels quals cobra un percentatge determinat.
 12. TCP/IP: “Transmission Control Protocol/Internet Protocol “(Protocol de Control / Protocol Internet de la Transmissió) Sistema de protocols en els quals es basa bona part d'Internet. S'encarrega de dividir la informació en paquets des de l’origen, per a després recompondre’ls a la destinació final, amb l’objectiu d’evitar pèrdues de dades a causa d’una connexió inestable a la vegada que es responsabilitza de dirigir-los adequadament a través de la xarxa.
 13. World Wide Web: és una xarxa de pàgines escrites en hipertext (codi font de la pàgina web que no es mostrat directament als usuaris). Aquest codi està escrit en llenguatge HTML. Les diferents pàgines estan connectades entre si, de manera que formin un sol cos de coneixement fàcilment navegable. Per accedir-hi, l'única eina indispensable és un navegador web.