Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Propietats de la matèria

Què són[modifica]

La matèria té diverses propietats, de les quals algunes són mesurables i altres no.[1]

Les propietats físiques són aquelles que es poden mesurar sense afectar la composició o identitat de la substància.[2]

 • Propietats generals
  Són les que no permeten identificar la classe de matèria (substància). Per exemple, la inèrcia i l'extensió (mesurables), la impenetrabilitat (no mesurable).
 • Propietats específiques
  Són les que permeten identificar la substància. Per exemple, el pes específic (relació entre el pes i el volum; mides de la inèrcia i l'extensió d'un cos o porció de matèria; el sabor (no mesurable)).

Propietats generals[modifica]

 • Gravitació
  És la propietat dels cossos que es manifesta pel seu pes. La gravitació és una propietat mesurable, és a dir, els cossos es poden ponderar (pesar). El pes es determina per la capacitat del cos a gravitar sobre un ressort (molla): com més s'estira el ressort, major és el pes.[3]
 • Inèrcia
  És la tendència dels cossos a conservar el seu estat de repòs o de moviment. Es tracta d'una propietat mesurable i la seva mesura s'anomena massa.[4]
 • Divisibilitat
  La matèria pot ser dividida (particionada). Les porcions de matèria s'anomenen cossos.[5]
 • Extensió
  La matèria ocupa un lloc a l'espai. L'extensió és una propietat mesurables per a les porcions de matèria (cossos). La mesura de l'extensió s'anomena mida o volum.[6]
 • Impenetrabilitat
  Quan un cos ocupa un cert lloc, aquest lloc no pot esser ocupat simultàniament per un altre. Dos cossos diferents no poden ocupar les mateixes coordenades.[7]

Propietats específiques[modifica]

Propietats químiques[modifica]

Les propietats químiques són les que es poden mesurar després d'haver afectat la identitat o l'estructura química de la substància, és a dir, quan s'ha transformat en una altra substància.

Exemples

Referències[modifica]

 1. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/index.html
 2. http://www.angelfire.com/hi/odeon/QuimicaBasica_123.PDF
 3. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/propge_gravitacion.html
 4. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/propge_inercia.html
 5. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/propge_divisibilidad.html
 6. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/propge_extension.html
 7. http://www.luventicus.org/articulos/02N002/propge_impenetrabilidad.html