Vés al contingut

Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Mescles de substàncies


Substàncies pures[modifica]

Una substància pura és aquella que està constituïda per un sol component, té propietats característiques fixes i una composició química també invariable. No es pot separar en altres components mitjançant mètodes físics. Metalls com l'or, l'argent, el ferro, l'alumini, el mercuri i gasos com l'oxigen, el nitrogen o el diòxid de carboni són exemples de substàncies pures.

Les substàncies pures compostes poden separar-se en els seus elements o en altres substàncies compostes més senzilles per mètodes químics.

És difícil trobar substàncies pures al nostre voltant que es trobin aïllades de la resta, ja que normalment estan barrejades les unes amb les altres, formant mescles. Per exemple, l'aigua de mar és una mescla d'aigua i diferents sals, ja que si omplim un got d'aigua de mar i deixem que l'aigua s'evapori, al fons hi quedarà un residu de sals.

Confusions[modifica]

Sovint hem llegit o sentit expressions com "oli pur d'oliva", "mel pura d'abella", "suc de poma 100% pur suc", "aire pur". Aquestes expressions pretenen indicar que l'oli, la mel o els sucs de fruites no contenen additius ni conservants, i que l'aire no està contaminat. Cap d'ells no és una substància pura, tot són mescles.

Mescles[modifica]

Una mescla o barreja és una combinació de dues o més substàncies de tal forma que no ocorre una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat i propietats químiques. Un exemple d'una barreja és la sorra amb llimadures de ferro, que a primera vista és fàcil veure que la sorra i el ferro mantenen les seves propietats, el ferro pot separar-se fàcilment mitjançant un iman de la resta de la mescla. Tot i que no hi ha canvis químics en una mescla, les seves propietats físiques, com el seu punt de fusió, poden diferir respecte la dels seus components.

Una barreja pot ser usualment separada en els seus components originals per medis físics:

Si després de barrejar algunes substàncies, no es poden recuperar per mitjans físics, és perquè ha succeït una reacció química i les substàncies han perdut la seva identitat: han format compostos nous.

Hi ha tres tipus diferents de mescles: mescles homogènies (també anomenades solucions), mescles heterogènies i dispersions col·loidals.

Activitats[modifica]