Cenozoic/Vista general


El Cenozoic és l'era geològica més recent en l'escala dels temps geològica.

El seu inici està marcat per l'extinció massiva que va acabar amb el regne dels dinosaures: l'event d'extinció K-T. Aquesta extinció va tenir lloc fa 65.500.000 anys, però l'era Cenozoica encara continua en els nostres dies.

Cenozoic
Paleogen Neogen
Paleocè Eocè Oligocè Miocè Pliocè Plistocè Holocè


El Cenozoic va ser el període geològic que va veure com els mamífers deixaven enrere els seus inicis com a animals petits a l'ombra dels dinosaures i s'estenien fins a arribar a ser el grup d'animals dominant en el planeta Terra. Per això se'l coneix com l'edat dels mamífers. Nogensmenys, aquest nom no és acurat, primer perquè la història dels mamífers es remunta a molt abans dels inicis del Cenozoic, i segon perquè la diversitat de la vida durant el Cenozoic és molt més que simplement els mamífers.

El Cenozoic està dividit en dos períodes: el Paleogen i el Neogen. Cadascun d'aquests períodes està dividit en èpoques; el Paleogen es divideix en Paleocè, Eocè i Oligocè; el Neogen en Miocè, Pliocè, Plistocè i Holocè.

Durant aquest període, el món va tornar-se com és ara. Els invertebrats, peixos, amfibis i rèptils van conservar formes més o menys similars a les actuals, però altres éssers vius com els mamífers, les aus, els protozous i els espermatòfits van continuar evolucionant i desenvolupant-se.