Cenozoic/Geologia


Durant el Cenozoic, el procés de fragmentació de les masses continentals que havia començat durant el Mesozoic va continuar, a mesura que la superfície terrestre prenia la seva forma actual.

El primer que va passar va ser la separació de quatre grans masses continentals del supercontinent de Gondwana, que es van moure cap al nord i es van anar fusionant, en diferents graus, a Euràsia.