Català/Lèxic català bàsic/temps cronològic

Pel temps meteorològic vegeu oratge

Temps cronològic[modifica]

Mesures de temps[modifica]
 • 24 hores = 1 dia
Rellotge[modifica]

 Hora:Minut:Segon
 • La una en punt
 • Les dues en punt
 • Les tres en punt
 • Les quatre en punt
 • Les cinc en punt
 • Les sis en punt
 • Les set en punt
 • Les vuit en punt
 • Les nou en punt
 • Les deu en punt
 • Les onze en punt
 • Les dotze en punt


 • Un quart de dues
 • Dos quarts de dues
 • Tres quarts de dues


 • Un quart i cinc minuts de sis
 • Les deu menys cinc
 • Tres quarts menys cinc minuts d'onze

Els mesos de l'any[modifica]

 1. Gener
 2. Febrer
 3. Març
 4. Abril
 5. Maig
 6. Juny
 7. Juliol
 8. Agost
 9. Setembre
 10. Octubre
 11. Novembre
 12. Desembre

Dates[modifica]

 • 1/05/1954: U de maig de mil nou-cents cinquanta-quatre.
 • 27/09/1981: Vint-i-set de setembre de mil nou-cents vuitanta-u.
 • 2/01/543: Dos de gener del cinc-cents quaranta-tres.
 • 27/05/2009: Vint-i-set de maig de dos mil nou.
 • 815 A.c. Vuit-cents quinze abans de Crist.

... Vegeu també els nombres

Els dies de la setmana[modifica]

 1. Dilluns
 2. Dimarts
 3. Dimecres
 4. Dijous
 5. Divendres
 6. Dissabte
 7. Diumenge

Les parts del dia[modifica]

Hores

Franja horària

01:00


Matinada

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00Matí

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

Migdia

13:00

14:00

15:00


Tarda

16:00

17:00

18:00

19:00

Variable entre tarda i vespre

20.00

Vespre

21.00

22.00

23.00

Nit

00.00

Les estacions de l'any[modifica]