Català/Lèxic català bàsic/nombres

Nombres[modifica]

Enllaç extern[modifica]

Com s'escriuen els números en català ( entre 0 i 1.000.000.000.000.000 )

Nombres[modifica]

1 a 100
0 zero
1 un / una
2 dos / dues
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sis
7 set
8 huit
9 nou
10 deu
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 desset
18 dihuit
19 denou
20 vint
21 vint-i-un
22 vint-i-dos
23 vint-i-tres
24 vint-i-quatre
25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-huit
29 vint-i-nou
30 trenta
31 trenta-un/una
32 trenta-dos/dues
33 trenta-tres
...
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta
100 cent


101 a 1000
101 cent un
102 cent dos
103 cent tres
104 cent quatre
105 cent cinc
106 cent sis
107 cent set
108 cent huit
109 cent nou
110 cent deu
111 cent onze
112 cent dotze
113 cent tretze
114 cent catorze
115 cent quinze
116 cent setze
117 cent desset
118 cent dihuit
119 cent denou
120 cent vint
121 cent vint-i-un
122 cent vint-i-dos
123 cent vint-i-tres
124 cent vint-i-quatre
125 cent vint-i-cinc
126 cent vint-i-sis
127 cent vint-i-set
128 cent vint-i-huit
129 cent vint-i-nou
130 cent trenta
131 cent trenta-un
...
200 dos-cents
201 dos-cents un
...
300 tres-cents
400 quatre-cents
500 cinc-cents
600 sis-cents
700 set-cents
800 vuit-cents
900 nou-cents
1000 mil


1001 a 1000000
1.001 mil un
1.002 mil dos
...
1.567 mil cinc-cents seixanta-set
...
2.000 dos mil
3.000 tres mil
4.000 quatre mil
5.000 cinc mil
...
10.000 deu mil
11.000 onze mil
...
100.000 cent mil
200000 dos-cents mil
300000 tres-cents mil
...
456.789 quatre-cents cinquanta-sis mil set-cents vuitanta-nou
...
1.000.000 un milió
2.000.000 dos milions
...
12.300.125 dotze milions tres-cents mil cent vint-i-cinc
...
1.000.000.000.000 un bilió