Vés al contingut

Alemany/Lliçó principiants 1

(S'ha redirigit des de: Alemany: Lliçó principiants 1)


Continguts - Introducció - Liçó 1 - Lliçó 2

Problemes - Respostes - Test - Respostes del Test En procés de traducció de l'anglès, si vol colaborar, pots traduir aquesta pàginaLliçó 1 ~ Wie heißt du?

Dir Hola i Adéu en Alemany

[modifica]

Dir Hola:

Hola!      Hallo!
         Servus! (a Baviera i Àustria)
         Moin! o Moin Moin! (Al nord d'Alemanya)
Bon matí!    Guten Morgen! o Morgen!
Bon dia!     Guten Tag! o Tag!
Bona tarda!   Guten Abend! o N'Abend!
         Grüß Gott! (Al sud d'Alemanya, Àustria i al sud Tirol)

Dir Adéu:

Adéu-siau!    Auf Wiedersehen! o Wiedersehen! (lit.: Fins que ens veiem)
Adéu!      Tschüss! o Tschau! (o Ciao!, segons l'ortografia italiana)
         Tschüssi! o Tschaui! (a l'Alemanya de l'Est)
         Servus! (a Baviera, Àustria)
Fins aviat!   Bis später!, Bis dann!, Bis bald! o Bis gleich!
Bona nit!    Gute Nacht!

Media:German_Beginner_Lesson_1a.ogg

Es pot dir que cada regió germanoparlant té les seves formes de dir hola i adéu. No cal que t'aprenguis totes les formes, en aquest curs només et demanarem que te n'aprenguis els que estan en negreta. Les altres formes et seran útils si te'n vas de viatge a qualsevol de les regions on s'utilitzen.

Salutacions Formals i Informals en Alemany

[modifica]

Els alemanys respecten l'autoritat amb l'eleció de certes frases. Les frases més formals de les de dalt són Guten Morgen, Guten Tag, i Auf Wiedersehen (també Grüß Gott). Les més informals són Tschüss, Tag, i Tschau.

Ací hi ha alguns exemples:

 • Claudia: Guten Morgen, Herr Wagner!
 • Herr Wagner: Hallo, Claudia!
 • Brigit: Tschau, Susi!
 • Susi: Tschüss, Brigit!
Herr   Sr.
Frau   Sra.

Problemes>>

L'alfabet alemany

[modifica]
Lletra Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Pronunciació aa bee tsee dee ee ef gee haa ii iot kaa el em en oo pee kuu ər es tee u fau vee iks ypsilon tset

Nota de pronunciació de l'alfabet: Les lletres dobles són llargues, l'h s'ha de pronunciar aspirada, la 'v' es pronucia segons els parlars valencians o de Tarrangona o com en francès i la 'y' es pronuncia com la u francesa (una 'u' tirant a 'i' o com dir la 'i' amb la boca de 'u').

A l'alemany s'utilitzen quasi totes les lletres que en català però hi ha una lletra més, ß, s'anomena es-zet 'ess-tset') i s'utilitza com a 's' sorda. S'utilitza en comptes de 'ss' entre vocals o al final de paraula quan abans hi ha una vocal llarga. Exemple: "der Fluss" (u curta, el riu), però "der Fuß" (u llarga, el peu). Tin en compte que a Suïsa no s'utilitza la es-zet, llavors s'escriu 'ss' després de vocals curtes i llargues ("Fluss" i "Fuss").

A l'Alemany també s'utilitza la dièresi, anomenat umlaut. Les vocals que poden portar umlaut són la a, la o i la u i. Les a veure les pronunciacions vegeu la guia de pronunciació en l'apendix 1.

Notes:

 • Quan es deletreja una paraula, s'ha de dir clarament que aqueixa lletra du umlaut com Ärger (ira), Ökonom (economista) i Übermut (esperits).
 • Quan s'escriu i no es disposa de l'opció de posar ä, ö o ü (en adreces d'internet,per exemple), els umlauts s'han de substituir per la vocal neta més una e (ae, oe, ue). Açò ho pots veure en noms com Goethe o als mots encreuats, però no has d'utilitzar aquest sistema en textos escrits.

Per a crear els caràcters especials de l'alemany, pots utilitzar el botó Alt i el teclat numèric.

ß = alt + 0225 (en majúscules la ß s'escriu "SS")

ü = alt + 0252 Ü = alt + 0220

ö = alt + 0246 Ö = alt + 0214

ä = alt + 0228 Ä = alt + 0196

Si utilitzes un Mac OS X, açò només funcionarà si esculls el teclat "Unicode", però pots afegir umlauts amb l'opció-u

Problemes>>

Bitte buchstabieren Sie

[modifica]

Mira aquesta breu conversa telefònica. Intenta llegir-la en veu alta. La traducció de les paraules i locucions està baix del text.

A: Auskunft, Guten Tag.
B: Guten Tag. Ich hätte gern(e) die Telefonnummer von Frau Claudia Bolliger aus Bern.
A: Wie schreibt man das? Bitte buchstabieren Sie es.
B: Natürlich. Claudia: C wie Cäsar, L wie Ludwig, A wie Anton, U wie Ursula, D wie Dora, I wie Ida, A wie Anton. Bolliger: B wie Berta, O wie Otto, zweimal L wie Ludwig, I wie Ida, G wie Gustav, E wie Emil und R wie Richard.
A: Danke. Die Nummer lautet ...

Vocabulari i locucions:
die Auskunft (sense plural) - informació
ich hätte gern(e) - m'agradaria tenir
die Telefonnummer, -n - número de telèfon
aus Bern - de Berna
Wie schreibt man das? - Com s'escriu?
bitte - si us plau
buchstabieren - lletrejar
Sie (amb majúscula) - vostè, vós
natürlich - per descomptat
A wie Anton - "a" d'Anton
zweimal - dues vegades
Danke - gràcies
die Nummer lautet - el número és

Nominatiu

[modifica]

Les formes gramaticals descriuen el que un nom o un pronom fa en una frase. Quan un nom o pronom fa de subjecte de la frase, considerem que està en nominatiu. Per exemple, a la frase "Jo em vaig menjar una poma", Jo és el subjecte i poma l'objecte directe. Aprendrem més sobre la gramàtica quan avancem en el curs.

Person Singular Plural
Català Alemany Català Alemany
1a jo ich nosaltres wir
2a tu du, Sie* vosaltres ihr, Sie*
3a ell, ella, allò** er, sie, es ells, elles sie

* - Sie és la vesió formal (vosté, vostés) de du and ihr. A totes les conjugacions es comporta exactament igual que sie (3a persona del plural) * - Encara que "allò" no s'utilitzi com a pronom personal en català, en alemany els pronoms personals s'utilitzen en funció del gènere del nom que substitueixen (mascuí: er; femení: sie; neutre: es)

Problemes>>

Noms

[modifica]

Per a dir "Em dic..." en alemany, diem "Ich heiße..."

Per a dir "El seu nom és..." en alemany, diem "Er/Sie/Es heißt..."

Per a dir "Ells es diuen..." en alemany, diem "Sie heißen..."

Per a dir "Nosaltres ens diem..." en alemany, diem "Wir heißen..."

Per a dir "El teu nom és..." en alemany, diem "Du heißt..."

Per a dir "Vosaltres us dieu..." en alemany, diem "Ihr heißt..."

Per a preguntar "Come et dius?" en alemany, diem "Wie heißt du?"

Per a preguntar, "Com us dieu?" en alemany, diem "Wie heißt ihr?"

Per a preguntar el nom d'una tercera persona, diem "Wie heißt...", o "Wie heißen..." per a més d'una persona.

Problemes>>

Verbs

[modifica]

Ja has aprés un verb: heißen, cridar-se, dir-se.

Persona Singular Plural
1a ich heiße wir heißen
2a du heißt ihr heißt
3a er/sie/es heißt sie heißen

Dos vebs molt comuns en alemany són: sein (ser i estar) i haben (haver o tenir). Es conjuguen així:

Català Alemany Català Alemany
ser/estar sein haver/tenir haben
jo sóc nosaltres som ich bin wir sind jo he/tinc nosaltres hem/tenim ich habe wir haben
tu ets/estàs vosaltres sou/esteu du bist ihr seid tu has/tens vosaltres heu/teniu du hast ihr habt
ell/ella/allò és/està ells/elles són/estan er/sie/es ist sie sind ell/ella/allò ha/té ells/elles han/tenen er/sie/es hat sie haben

Problemes>>

Wie geht's?

[modifica]

La traducció alemanya de "Com va?" és en la forma general "Wie geht's?" o "Wie geht's dir?" i en la formal és "Wie geht's Ihnen?".

Respostes:

Bé: Prima! - Genial!, Spitze! - Super!, Gut! - Bé!", Sehr gut! - Molt bé!, Total gut! - Tot bé!, und (i) Klasse! - Collonut*!

Mal: Miserabel. - Miserable., Schlecht. - Mal., Nicht gut. - No molt bé., und Sehr schlecht. - Molt mal.

'Okay: So lala., und Es geht so. - Va bé, Ganz gut.

Problemes>>

Articles

[modifica]

L'alemany té un gènere més que el català: Masculí, Femení, i Neutre. El Plural és fàcil; només hi ha el die. Al contrari que el català, els articles indefinits no tenen plural.

Vet ací els articles en cas nominatiu:

Masculí Fememí Neutre Plural
Article definit der die das die
Article indefinit ein eine ein N/A

Aplicacions

[modifica]

Ací hi ha alguns noms on pots utilitzar els articles de dalt:

der Junge = el xic/noi (ein Junge = un xic/noi)

das Mädchen = la xica/noia (ein Mädchen = una xica/noia)

der Mann = l'home (ein Mann = un home)

das Frau = la dona (eine Frau = una dona)

Recorda que per a fer frases amb aquestes formes has de fer-les amb formes verbals en 3a persona del singular.

plural:

die Jungen = els xics/nois (Jungen = uns xics/nois)

die Mädchen = the girls (Mädchen = unes xiques/noies)

die Männer = the men (Männer = uns homes)

die Frauen = the women (Frauen = unes dones)


Problemes>>

Formant preguntes

[modifica]

L'ordre comú de les paraules en una frase alemana és la mateixa que en anglès: Subjecte - verb - objectes (SVO).

Der Junge spielt Fußball. El nen juga a futbol. (spielen = jugar and Fußball = futbol)

Aquí, Junge és el subjecte, que precedeix el verb spielt. Aquesta frase està en indicative mood. En aquest mode, la frase esmenta un fet. El interrogative mood fa una pregunta. Per canviar al mode interrogatiu s'ha d'intercanviar el subjecte pel verb:

Der Junge spielt Fußball -> Spielt der Junge Fußball?

Fins ara hem après dos preguntes; "Wie heißt...?" i "Wie geht's?".- En alemany hi ha dos maneres de formular preguntes. La primera és el mètode desrit. La segona es fa posant un adverbi interrogatiu a l'inici de la pregunta (qui, què, on, quan, per què, com).ow word, out front.

Qui? Wer?
Què? Was?
On? Wo?
Quan? Wann?
Per què? Warum?
Com? Wie?

La pregunta "Wie heißt...?", directament vol dir "Com es diu...".per això no conté el Was. Aquestes paraules van al principi de la frase; L'ordre de paraules és: Interr. - Adverbi - Verb - Subject - Object. Per exemple:

Warum spielt der Junge Fußball? Per què el nen juga a futbol?

Fixa't que el verb sempre va en segon lloc dins de la frase, excepte en el cas de la pregunta descrita anteriorment. El subjecte sempre és al costat del verb, sinó al davant, al darrere . per exemple:

Der Junge spielte am Montag Fußball. El noi jugava a futbol el dilluns. Am Montag spielte der Junge Fußball. El dilluns, el nen jugava a futbol.

En aquest punt ja hauries de conèixer les paraules per si i no, ja i nein respectivament.

Section Problems>>

What's On the Test

[modifica]

To go straight to the lesson test, go here.

The test will have four parts to it: Grammar (18 points), Translating (34 points), Reading Comprehension (20 points), and Vocabulary (20 points), in that order. The Grammar section will test your ability to conjugate verbs given the infinitive and the subject. You will also have to know the articles of certain nouns.

The Translating section is worth the most points, and it too has two sections. You must know the translations for sentences and phrases going from English to German, and be able to take a German dialogue and translate it back into English.

The third section, Reading Comprehension, is all Fill-in-the-Blank. You will get two dialogues and be asked to fill in the blanks for these. Some of the hardest parts deal with the greetings, so make sure you know these.

The last section is a vocabulary section. You get 20 English words on the left and 20 German words on the right, and be asked to match them. To study for that, check out the 71 flashcards related to this lesson at FlashcardExchange.com. That is the whole test. Take it!


Lliçó 2 >>