Alemany/Lliçó principiants 2

Salta a la navegació Salta a la cerca

Freizeit / Temps lliure[modifica]

Diàleg: Freizeit - Sport und Zeit / Esport i temps[modifica]

Franz: Hallo, Greta! Wie spät ist es? (Hola Greta! Quina hora és?)

Greta: Es ist viertel vor drei. (Falta un quart per les tres)

Franz: Wirklich? Ich spiele Fußball um drei. Machst du Sport,

Greta? (De debò? Jugo a futbol a les tres. Practiques esport Greta?)

Greta: Nein, ich bin faul. Ich gehe jetzt nach Hause. (No, em fa mandra. Ara me'n vaig a casa)

Franz: Fußball macht aber Spaß! (Però el futbol és divertit!)

Greta: Bis dann. (Fins aviat)

Franz: Wiedersehen! (Adéu)

Vocabulari: Sport und Aktivitäten[modifica]

Sport: esport

Hobbys: aficions

Fußball: futbol

Football: futbol americà

Volleyball: voleibol

Basketball: bàsquet

Tennis: tennis

Baseball: beisbol

Kegeln: jugar a bolos

Schach: escacs

das Brettspiel: jocs de taula

das Spiel: el joc

Hausaufgaben: deures

Fernsehen: televisió

der Film: la pel·lícula

Spielen, machen i altres verbs[modifica]

Els tres verbs que s'han explicat a la lliçó 1 són irregulars d'alguna manera, en canvi hi ha molts verbs regulars i aquesta és la conjugació que segueixen:

Persona Singular Plural
1a ich -e wir -en
2a du -st ihr -t
3a er/sie/es -t sie -en

Per exemple els verbs spielen (jugar/tocar) i machen (fer):

Persona Singular Plural
1a ich spiele wir spielen
2a du spielst ihr spielt
3a er/sie/es spielt sie spielen
Persona Singular Plural
1a ich mache wir machen
2a du machst ihr macht
3a er/sie/es macht sie machen

i els verbs kommen i wohnnen (venir i viure)?

Utilitzacions[modifica]

• Was machst du? Què fas?

• Ich spiele Basketball. Jugo a bàsquet.

• Spielst du Fußball? Jugues a futbol?

• Ich mache Hausaufgaben. Faig deures.

• Er macht Hausaufgaben. Ell fa deures.

• Machst du Sport? Fas esport?

• Warum spielst du Baseball? Per què jugues a beisbol?

• Wer hat Hausaufgaben? Qui té deures?

Per a dir que no s'utilitza "nicht", aquest va després del verb però abans de l'esport.

• Wer spielt nicht Fußball? Qui no juga a futbol?

• Wir spielen nicht Tennis. Nosaltres no juguem a tennis.

Compondre oracions[modifica]

Verbindungen: Conjuncions

und: i

aber: però

oder: o

Tant en alemany com en català existeixen aquestes conjuncions i en les dues llengües són molt utilitzades. Es poden emprar en llistes però també en frases compostes. Per exmple:

• Ich spiele Basketball, und er spielt auch Basketball. Jugo a bàsquet i ell també juga a bàsquet.

La paraula nova "auch" és molt important i ssignifica també. La única regla gramàtica de l'"auch" és que s'utilitza després del verb.

Altres verbs i les seves conjugacions[modifica]

lesen: llegir

schauen: mirar

sehen: veure

arbeiten: treballar

schreiben: escriure

schwimmen: nadar

Schauen, schreiben i schwimmen són tots ells verbs regulars, i per tant, van seguits de la conjugació normal. Per a conjugar-los, primer els extreus la terminació "en" que ens indica que és infinitiu i els hi afegeixes la correcta terminació. Com per exemple:

schauen --> schau --> ich schaue

• Arbeiten és un verb irregular però amb un canvi senzill. Quan la terminació comença amb una consonant i afegim una "e" abans de la terminació. D'aquesta manera formem du arbeitest, i no du arbeitst. De la mateixa manera que er, sie, es, i ihr arbeitet, i no er, sie, es, i ihr arbeitt.

• Lesen és també un verb irregular. Quan formem amb els pronoms "du, er, sie, and es", és du liest, i no du liesst o du lesst.

• Sehen és un verb irregular també. Quan és conjuga amb "du" és siehst i amb "er, sie, i es" és sieht.


Dos formes de verbs més en anglès[modifica]

Hi ha dues formes de verbs més en anglès que apendràs en aquestà lliçó: el present progressiu (I'm playing, he is making"), i l'afirmació "I do play, he does not play", que incloeix una forma de 'to do'.

Això tempta a fer l'oració de present progressiu "I am playing." com a "Ich bin spielen.". Després de tot 'spielen' sona com 'play-ing', però aquesta no és la definició. 'Spielen' vol dir 'to play', el que fa que es tradueixi "Ich bin spielen." com a "I am to play.", i no el que estaves intentant dir. De manera que no és "Ich bin spielen."

La segona frase, "I do play", és un altre error comú. Això sembla que es pugui dir com, "Ich mache spielen." Però no oblidis que no hi ha verbs auxiliars en alemany. "Ich mache spielen." no es pot dir.

Les dues frases es fan més simplement en alemany. Per a "I am playing." i "I do play.", en alemany és fa simplement "I play." Per fer servir 'not', enlloc de fer servir "does not play", fas "plays not". Això sona com a anglès antic, d'aquí que es digui que d'origen l'anglès és una llengua germànica.