Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/type

Salta a la navegació Salta a la cerca

Estableix el tipus d'aquesta localització, que s'utilitzarà per al mapatge invers dels punts. El tipus estableix l'escala per defecte del mapa. Si l'escala resultant no és apropiada podeu utilitzar en el seu lloc el paràmetre scale:N.

S'utilitza també per seleccionar icones pel WikiMiniAtlas.

Els tipus són:

type Descripció Escala
country països, estats, regions internacionals 1:10.000.000
adm1st Unitat administrativa estatal de primer nivell (regió, comunitat autònoma). 1:1.000.000
adm2nd Unitat administrativa estatal de segon nivell (departament, província, vegueria, comarca) 1:300.000
city(pob) Nucli habitat amb especificació de la població. L'escala és variable segons el nombre d'habitants. No utilitzeu cap separador en la xifra. 1:300.000 ... 1:30.000
city Nucli habitat sense especificar la població. Es tractarà com una ciutat menor. 1:100.000
mountain Muntanya, cim, serralada 1:100.000
isle Illa 1:100.000
waterbody Badies, fiords, llacs, embassaments, estuaris, mars interiors... 1:100.000
river Rius i canals 1:100.000
forest Boscos, parcs 1:50.000
glacier Glaceres, formacions de gel 1:50.000
event Esdeveniments puntuals o periòdics i incidents ocorreguts en un lloc determinat (batalles, terratrèmols, festivals, naufragis, ...) 1:50.000
airport Aeroport 1:30.000
edu Escoles, instituts, universitats 1:10.000
pass Collades 1:10.000
railwaystation Estacions de tren, metro, etc. 1:10.000
landmark Llocs d'interès cultural, edificis d'especial interès, atraccions turístiques, etc. 1:10.000
Escala per defecte, si no s'especifica cap tipus, o un d'incorrecte. 1:300.000

Exemple:

En el cas d'objectes lineals, com carreteres, ponts, serralades o rius, es pot seleccionar un punt mitjà o un punt destacat que el caracteritzi. En els cas de rius és característic la seva desembocadura. Per les ciutats grans es pot seleccionar el centre històric o la seu de l'Ajuntament. En edificis i similars es pot seleccionar l'entrada. Vegeu més avall les consideracions sobre la precisió.