Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 4/Pes i preu

Problema 1[modifica]

Considerem el problema següent:

  • Per 8 kg, el preu és de 19.2 €
  • Per 12 kg, el preu és de 28,8 €
  • Per 15 kg, el preu és de 36 €

Quin seria el preu per a 19 kg?

Solució 
Preparació

Usarem l'estratègia de representar la informació gràficament amb el Geogebra per poder contestar a les preguntes que es demanen.

Per això, en primer lloc representam gràficament cada parell de valors:

Després traçam una línia recta que els unesqui.

Hi ha dues formes de respondre aquesta pregunta.

Primera forma: gràficament

Afegim un punt D sobre la recta i canviam la configuració perquè es mostri el seu nom i el valor. També el podem pintar d'un altre color.

Movem el punt en la direcció de la línia fins que trobem el valor 19 a la coordenada X. La resposta la llegirem a la coordenada Y.

Inconvenient: La resposta és aproximada.

Segona forma: algebraicament

Quan hem representat la recta, ha aparegut una equació i un nom, per exemple

Escrivim en el quadre d'entrada. Apareix un nombre, que és la resposta a la qüestió.

Solució: 45.6 €

Problema 2[modifica]

Amb les mateixes dades d'abans, quants kg es necessiten per a un preu de 20 €?

Solució 
També hi ha dues formes de resoldre aquesta pregunta.

Gràficament

Representam el punt

Movem el punt D fins que la seva coordenada X sigui 18. Calculam la distància entre els dos punts en vertical.

Solució: 8.33 kg

Algebraicament

Problema 3[modifica]

Amb les mateixes dades d'abans, si per a 18 kg pagam 43 €, quin error cometem?

Solució 
També hi ha dues formes de resoldre aquest problema.

Gràficament

  1. Representam el punt
  2. Movem el punt D fins que la coordenada X sigui 18.
  3. Calculam la distància entre E i D amb l'eina "longitud".
  4. L'etiqueta ens dona la resposta.

Algebraicament

  1. En el quadre "Entrada" escrivim
  2. El resultat serà la resposta.
Solució: 20 cèntims d'euro.