Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 3/Recomptes i gràfics

Taules de freqüències[modifica]

Després de recopilar les dades, es procedeix al seu recompte de forma ordenada i amb els resultats es construeix una taula.

  • Mida de la mostra. Nombre total d'individus d'una mostra. Coincideix amb el nombre de dades observades, comptant repeticions. Notació
  • Freqüència absoluta. Nombre de vegades que s'ha observat una dada. Notació
  • Freqüència relativa. La proporció de vegades que s'ha observat una dada respecte de la mida de la mostra. Notació

Quan la variable estadística és quantitativa, també:

  • Freqüència acumulada: Nombre de vegades que s'ha observat una dada o alguna que sigui inferior.
  • Freqüència relativa acumulada: Proporció de vegades que s'ha observat una dada o alguna que sigui inferior, respecte de la mida de la mostra.

Exemple 1[modifica]

S'ha observat als pacients ingressats a un hospital per saber si han estat infectats per COVID. Les anotacions possibles han estat:

  • Actualment té COVID
  • Va tenir COVID fa un mes
  • No ha tengut COVID

Exemple de taula de freqüències amb les respostes a la pregunta contagi de COVID.

Actualment té COVID 190 0.388 190
Va tenir COVID fa un mes 210 0.429 400
No ha tengut COVID 90 0.184 490
Totals 490 1.001 -

A quins conceptes corresponen cada un dels elements anteriors?

Dada 
Primera columna: , "Actualment té COVID", "Va tenir COVID fa un mes", "No ha tengut COVID"
Mida de la mostra 
Última fila, segona columna: 490
Freqüència absoluta 
Segona columna: , 190, 210, 90
Freqüència relativa 
Tercera columna: 0.388, 0.429, 0.184
Freqüència acumulada 
Quarta columna: 190, 400, 490

Exemple 2[modifica]

A la taula següent s'expressen les dades d'una variable estadística. S'han calculat les freqüències absolutes i les acumulades.

1 7 7
2 9 16
3 8 24
4 6 30
5 10 40

En realitat la informació d'aquesta taula seria equivalent a aquesta altra.

Agrupació de dades en intervals[modifica]

Quan es dona la situació que el nombre de dades diferents és gairebé tan gran com el nombre de dades, s'han d'agrupar en intervals o classes, normalment de la mateixa amplitud i en general almenys quatre.

Exemple[modifica]

Suposem que les notes de l'últim examen han estat: 6, 4, 10, 7, 9, 2, 1, 6, 8, 9, 6, 3

Es generen els intervals

Interval de classe Marca de classe
, [10.5]

Diagrames[modifica]

Les dades classificades d'una taula de freqüències solen representar-se gràficament com un diagrama perquè sigui més còmoda l'anàlisi global i la interpretació dels resultats.

Diagrama de barres[modifica]

Com es construeix?

Diagrama de sectors[modifica]

Com es construeix?

Histograma[modifica]

Polígon de freqüències[modifica]