Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 3/Mesures de centralització

Mitjana aritmètica[modifica]

La mitjana aritmètica d'una sèrie de dades es defineix com la suma de tots ells dividida pel nombre de dades.

Es denota per i correspon a la fórmula:

amb el nombre total de dades.

Exemples[modifica]

 • La mitjana aritmètica de és
 • La mitjana aritmètica de és

Moda[modifica]

La moda d'una sèrie de dades es defineix com aquella dada (o dades) que tengui major freqüència. Hi pot haver diverses dades que tenguin la màxima freqüència.

Es denota per Mo

Exemples[modifica]

 • La moda de és 5 perquè és la dada amb major freqüència.
Explicació 
Les freqüències de cada dada són:
 • 1 apareix 1 vegada.
 • 2 apareix 1 vegada.
 • 3 apareix 2 vegades.
 • 5 apareix 3 vegades.
 • 6 apareix 2 vegades.
La freqüència màxima és 3 i correspon al 5. Per tant, la moda és 5.
 • La moda de és 1 i 6 perquè són les dades amb major freqüència. Té dues modes.
Explicació 
Les freqüències de cada dada són:
 • 1 apareix 4 vegades.
 • 2 apareix 2 vegades.
 • 3 apareix 1 vegada.
 • 4 apareix 1 vegada.
 • 5 apareix 2 vegades.
 • 6 apareix 4 vegades.
 • 7 apareix 2 vegades.
La freqüència màxima és 4 i correspon a les dades 1 i 6. Per tant, la moda és 1 i 6.

Mediana[modifica]

La mediana d'una sèrie de dades es defineix com la dada que ocupa la posició central una vegada que s'han ordenat les dades en ordre creixent.

 • En el cas que el nombre de dades sigui imparell, hi haurà un valor central i s'agafarà com la mediana.
 • En l'altre cas, nombre de dades parell, no hi haurà aquest únic valor central, sinó que n'hi haurà dos. La semisuma d'aquests dos valors s'agafarà com la mediana.

D'aquesta definió es dedueix que la mediana és un valor major que el 50% de les dades i menor que l'altre 50%.

La mediana es denota per Me. Aquest valor pot correspondre a una dada de la sèrie o no, depenent de si la sèrie té un nombre imparell de dades o parell, respectivament.


Exemples[modifica]

 • La mediana de 5,7,3,8,8,4,8 és 7 perquè quan s'ordenen les dades, l'únic valor central és 7.
Explicació 
Les dades ordenades són 3,4,5,7,8,8,8.

Com que hi ha 7 dades, nombre imparell, hi haurà un únic valor central, situat a la posició 4. En aquesta posició hi ha el 7.

Per tant, la mediana d'aquesta sèrie és 7.
 • La mediana de 5,1,4,3,1,2,6,6,7,1,2,6,5,7,6,1 és 4.5 perquè quan s'ordenen les dades, els dos valors centrals són 4 i 5, amb semisuma 4.5.
Explicació 
Les dades ordenades són 1,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,6,6,6,7,7.

Com que hi ha 16 dades, nombre parell, hi haurà 2 valors centrals, situats als llocs 8 i 9. En aquestes posicions hi ha el 4 i el 5.

Calculam la semisuma de 4 i 5, que és

Per tant, la mediana d'aquesta sèrie és 4.5

Vídeo explicatiu[modifica]

En el vídeo següent s'expliquen els tres paràmetres de centralització:

 • Mitjana aritmètica. En castellà "media" o "promedio".
 • Mediana. En castellà també mediana.
 • Moda. En castellà també moda.

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg