Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 3/Introducció

Comançarem aquesta unitat amb un vídeo introductori.

Vídeo d'introducció a l'estadística
Vídeo d'introducció a l'estadística

En aquesta unitat veurem els continguts següents:

  • Estudis estadístics
  • Variables estadístiques
  • Taules de freqüència
  • Gràfics estadístics
  • Paràmetres de centralització
  • Paràmetres de dispersió

L'estadística té moltes aplicacions a la vida real. Algunes d'elles són les següents:

  • Estudiar les variacions de la mortalitat de la població per poder establir les mesures adequades de salut pública. Per exemple MoMo, un sistema de vigilància que proporciona informació sobre l'impacte en la mortalitat de la població de qualsevol esdeveniment que pugui suposar una amenaça per a la Salut Pública. Els seus resultats poden recolzar les avaluacions de riesc d'aquests esdeveniments i contribuir a guiar adequadament la resposta de salut pública i el desenvolupament de polítques de control.