Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 3/Fer estadística

L'estadística és una activitat que des de ben petits hem practicat. El fet d'ordenar i classificar les joguines és una activitat estadística.

Alguns exemples d'activitats estadístiques:

 • Classificar objectes
 • Competicions esportives
 • Control epidemiològic

Estudi de la incidència d'una malaltia[modifica]

Necessitat[modifica]

Per posar en pràctica mesures de control d'una epidèmia, com ara el distanciament o la vacunació, pot interessar conéixer en quin grau una malaltia està incidint en la població. Per això, haurem de prendre decisions sobre la informació que necessitam: el tipus, com s'obtendrà, com es classificarà i com s'interpretarà.

Població i mostra[modifica]

L'investigador ha de decidir si analitza tota la població o només una mostra.

 • Població: el conjunt d'elements de referència sobre el qual es realitzen les observacions. [1]
 • Individu: qualsevol dels elements de referència dins el conjunt de la població.[2]
 • Mostra: un subconjunt d'individus de la població.[3]

En el cas que ens ocupa:

 • La població podria ser el conjunt d'habitants d'una comunitat autònoma.
 • Un individu seria qualsevol habitant de la població.
 • Una mostra podria ser un conjunt format per un habitant de cada ciutat elegit de forma aleatòria.

Quines dades recollirem[modifica]

Cadascuna de les variables o propietats de la població que podem estudiar s'anomena variable estadística. Segons els valors que poden prendre es poden classificar en:

 • Variables qualitatives: Els valors de la variable no són números sinó qualitats i s'expressen en paraules. Colors, formes, gènere, etc.
 • Variables quantitatives: Les dades s'expressen en números. Poden ser:
  • Discretes Els valors estan separats i no hi ha la possibilitat de tenir resultats intermitjos. Per exemple: el nombre de germans, el nombre de portes, el nombre d'escoles, etc.
  • Contínues Entre dos valors, hi pot haver un altre valor intermig. Per exemple: l'edat, el pes, l'altura, la densitat, la velocitat, etc.

Una dada és qualsevol resultat observat d'una variable estadística.

Referències[modifica]

 1. https://ca.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3_estad%C3%ADstica
 2. https://ca.wikipedia.org/wiki/Mostra_estad%C3%ADstica
 3. https://ca.wikipedia.org/wiki/Mostra_estad%C3%ADstica