Vènet/Pronoms personals

Salta a la navegació Salta a la cerca

Formes fortes[modifica]

El vènet, amb l’excepció de la tercera persona, utilitza els mateixos pronoms personals tant per a les formes fortes de subjecte com per a les fortes reflexives. És a dir que, a diferència del català, no distingeix entre les formes de primera persona —jo i (a) mi (en vènet, mi i (a) mi)— però coincideix a no distingir les de segona —tu i (a) tu (ti i (a) ti)— i distingir, en canvi, les de tercera: ell/ella i (a) si (ŀu/ela i (a) si). El vènet funciona exactament igual per als respectius plurals, tot i que en aquest cas el vènet distingeix sempre entre masculí i femení:

Forma Pr. fort de subjecte Pr. fort reflexiu
1.sing. mi mi
2.sing ti ti
3.sing. masc. elo/ŀu si
3.sing. fem. ela si
1.plur. masc. noaltri/nu noaltri/nu
1.plur. fem. noaltre/nu noaltre/nu
2.plur masc voaltri/vu voaltri/vu
2.plur. fem. voaltre/vu voaltre/vu
3.plur masc luri/lori/eli si
3.plur fem lore/ele si

Exemples[modifica]

  • (Mi) stago ben: (jo) estic bé
  • (Ela) la zcerca de parlar con mi: (ella) intenta parlar amb mi
  • (Ti) te rivi a venir: (tu) pots venir?
  • Sta canson la go scrito par ti: aquesta cançó l'he escrita per tu
  • (Ŀu) el xè de Trieste: (ell) és de Trieste
  • (Ŀu) El xè fora de si: (ell) es troba fora de si
  • (Ela) la vol imparar a noar: (ella) vol aprendre a nedar
  • (Ela) la pol portar calchedun en machina con si: (ella) pot portar algú en cotxe amb si
  • (Noialtri) ndemo a Barcelona: (nosaltres) anem a Barcelona

Formes clítiques[modifica]

El vènet, a diferència de la resta de llengües neollatines, requereix l'ús d'un pronom clític en les terceres persones i la segona singular de la majoria de verbs. Aquest pronom és determinant del sentit del verb, i per tant no és opcional. En les formes interrogatives s'utilitzen pronoms enclítics en totes les persones excepte els impersonals. Com en el cas dels pronoms forts, en els plurals hi ha sempre distinció de gènere:

Forma Pr. clític de subjecte Pr. clític interrogatiu
1.sing. -‹nt›i (-e)
2.sing te/ti -to (-‹s›tu)
3.sing. masc. el -(e)lo
3.sing. fem. la -(e)la
1.plur. masc. -‹nt›i (-e)
1.plur. fem. -‹nt›i (-e)
2.plur masc -o (-u)
2.plur. fem. -o (-u)
3.plur masc i -(e)li
3.plur fem ŀe -(e)le
impers. se