Usuari:Vmorantem/proves/Bibliografia en anglès comentada

BIBLIOGRAFIA SOBRE L’HORT ESCOLAR EN ANGLÈS:

Aquesta secció recull una sèrie d’articles científics en anglès que justifiquen els beneficis de l’ús de l’hort en l’àmbit educatiu així com en altres àmbits com ara la salut.

  1. Hermann, Janice R; Parker, Stephany P; Brown, Barbara J; Siewe, Youmasu J; Denney, Barbara A. «After-School Gardening Improves Children’s Reported Vegetable Intake and Physical Activity» (en anglès). Journal of Nutrition Education and Behavior. Elsevier, 38, 3, maig-juny 2006, pàg. 201-202. DOI: 10.1016/j.jneb.2006.02.002. «La piràmide dels aliments recomana incrementar el consum de vegetals, fruites i verdures, sense deixar de banda l’activitat física. L’activitat que es porta a terme a l’hort pot oferir oportunitats per a treballar els bons hàbits d’alimentació així com establir una activitat física mínima recomanable. Aquest estudi descriu un programa d’horticultura per a nens, després de l’horari escolar, una sessió a la setmana, amb una durada de 90 minuts durant un curs escolar. El programa inclou activitats pròpies de l’hort, de l’educació en hàbits saludables, conservació d’aliments, activitat física i preparació d’àpats senzills. L’estudi conclou que aquest programa va ser molt efectiu per a millorar proporcionalment la percepció dels nens sobre els bons hàbits d’alimentació, revertint positivament en el seu estat de salut. També conclou que aquesta tipologia d’activitats relaciona el nen amb altres agents educatius com als mestres, els pares i les relacions amb els iguals.»
  2. Blair, D.. «The Child in the garden: An evaluative review of the benefits of school gardening» (en anglès). The Journal of Environmental Education, 40, maig-juny 2006, pàg. 15-38. «Aquest article recull la reflexió entorn a diverses investigacions sistemàtique sobre els beneficis de l’hort i el jardí en entorns escolars. Aquests resultats es centren en l’àrea de coneixements de les ciències i del mètode científic, confirmant així el que es preveu en quant a la millora dels rendiments acadèmics en aquestes àrees. També es demostren resultats positius en els hàbits saludables d’alimentació dels alumnes que participen en projectes d’hort escolar. Sobtadament, els seus estudis no demostren una millora en l’actitud dels alumnes vers al medi ambient o les relacions socials. Per la banda dels mestres, els resultats obtinguts relaten que en funció de l’entusiasme del mestre es deriva una millora experiència dels alumnes.»
  3. Libman, K. «Growing youth growing food: How vegetable gardening influences Young people’s food consciousness and eating hàbits» (en anglès). Journal of Nutrition Education and Behavior, 6, 1, 2007, pàg. 87-95. «L’article inicia la seva exposició contextualitzant la societat i la seva problemàtica actual en la qüestió de l’obesitat. Les activitats relacionades amb l’horticultura poden ser una bona eina per a millorar la salut pública. La investigació evidencia que el fet de fer i veure créixer els vegetals i plantes millora la conducta nutricional dels joves pagesos. Els resultats troben correlació positiva entre la interacció social que es dona en l’activitat d’hort escolar i la consciència dels hàbits d’alimentació dels joves.»
  4. De Marco, L; Relf, D; McDAniel, A. (en anglès) Integrating Gardening into the Elementary School Curriculum, 1999. «Aquest document justifica l’ús de l’hort escolar dins del currículum educatiu. Aporta els criteris per donar sentit a l’hort escolar, des del punt de vista interdisciplinari. Justifica el bagatge terapèutic de l’hort per als alumnes a més de ser una experiència social. El document recull les conclusions de diferents mestres que han portat a terme un projecte d’hort, de les quals un 95% considera que és un projecte amb èxit pels aprenentatges dels alumnes.»
  5. Ohly, H; Gentry, S; Wigglesworth, R; Bethel, A; Lovell, R. «A systematic review of the Health and well-being impacts of school gardening: synthesis of quantitative and qualitative evidence» (en anglès). BMC Public Healt, 16:286., 2016. «Article actual que revisa els aspectes més idiosincràtics de l’activitat de l’hort escolar. Fa referència a la creixent popularitat d’aquest tipus d’activitats en entorns escolar emfatitzant els nombrosos beneficis per a alumnes i mestres, i el seu impacte en la salut alimentària i l’activitat física. En la seva revisió a partir d’altres estudis anteriors, en destaca la gran quantitat d’estudis qualitatius per davant dels quantitatius, per tant, conclou que seria bo dissenyar investigacions quantitatives en aquest camp. En la qüestió dels alumnes, evidencia que hi ha bons resultats en aquells alumnes que no són especialment bons en termes acadèmics.»
  6. Koch, T. (en anglès) How suitable school gardening enhances STEM Education. Tesi doctoral. California State University, Northridge, 2016. «La tesi doctoral es basa en la recerca dels elements significatius de l’hort per aplicar a l’entorn escolar però sobretot fa èmfasi a les noves metodologies pedagògiques d’ensenyament amb la nomenclatura “hands-on lessons”. El punt de vista tractat en la tesi és el relatiu a l’àrea de ciències però no deixa enrere las oportunitats socials que es donen en aquest tipus d’activitats, ni tampoc les repercussions en l’estil saludable d’alimentació dels alumnes. Fa un pas més en el seu estudi i avalua les implicacions dels alumnes vers a la conservació del planeta. Ofereix així un recull d’activitats i propostes metodològiques a l’entorn de les ciències i l’hort.»