Usuari:Jaumemonasterio

Integracio del Bikbuket a l'Android Studio

Que ès l'android studio?[modifica]

L'android studio es la IDEde google per programar en Andriod.


Com funciona?[modifica]

Pantalla principal de l'andriod Studio


2 ona pantalla

Accions que podrem fer a la barra d'opcions:


Dades andriods studio


També tenim a d'alt la barra de menús . Aqui analitzarem l'entrada VCS Vcs

Bitbucket:[modifica]

El Bitbucket és un respositori de projectes en diferents llenguatges
Per començar hem de tenir creat a Bitbucket un compta que podem fer a https://bitbucket.org. per aixo podem
tambè podem dir que es el bikbucket es gratuit sota certes condicions. . Hi podem tenir varis projectes guardats i podem pujar-los o baixar-los des de diferents aplicacions. Una d'aquestes aplicacions és l'Andriod studio . Tambè podem clonar els hg

Emial

Aqui podem Creacompta


Un cop hem creat elcompte ens surt la pàgina principal de Bitbucket. on podem uere on estar el codis que estaran aqui Pbikbakut

En la captura mostrada podem veure que ja hem pujat algunes cosses .
Que son els repositoris del Bikbucket?[modifica]

Dintre dels repositoris del Bikbucket hi ha els nostres codis que volem compartir amb altre gent. Els projectes poden tenir followers, i també podem permetre que tots els usuaris puguin fer push o actualitzar els projectesque vulguem


Res


Dins de cada repositori hi haprojectes. En el nostre cas volem pujar cosss des del vcs del android Studio. cada uns dels projectes podem tenir moltes cosses.

Source Tree[modifica]

Source Tree és una aplicació que ens permet pujar diferents continguts dintre el bitbucket. És uja plataforma lliure que ens ajuda a mantenir i sincronitrzar el bikbutket i el codi que tenim en local en una maquina concreta.

Com unir el Andriod Studio amb el Bikbucket:[modifica]

Primer Anem a mirar si tenim el plugin del Bikbucket instal·lat amb el sdk maneger.


Plugins Hem de mira si el git està dintre de andriod studuio el seu path:

Lo primer que hem de mirar si tenim el Git instal·lat. Iinkat amb l'andriod Studio.

Hem de anar el menu de Settins de l'andriod studio. File ->settings .

Settins

Allà ens surt la pantalla on posarem el directori del git.


Git directoproi


Ara cal tenir un repositori nou al bikbucket.


Crera repos

Ara cal donar nom al repositori i aquest nom s'haurà de posar al nom del projecte Nomxcap
Ara anem a l'Andriod studio i anem al menú VCS

Vcs2 Fem el projecte nou i allà anem a VCSGit

Hem de posar que es una aplicació de git no mercurial.


Ara tenim tots els noms de fitxers en taronja ara i hem de fer que tots els fitxers surtin en verd .

Gitaaddd


Ara hem de anar a un altre programa, el source tree.


SourctrecloClonem la carpete del projecte de abans


Clonar stAra anem ha sincronitzar el projecte de l'andriod Studio.


Anem a vcs --> commit changes .


Comits ini

Ara anem de fer el primer commit .


Ccp


Ara hem de fer commit i push.


Pujarbik


Ara hem de sincronitzar amb el repositori del bikbukeet


OrirginAra anem a buscar la url del repositori del bikbucket.


Pudurlnam


I la copìem a on ens diu url copy paste


Aqui possem la url del bikbuket

posem ok posem push 

i ja tindrem pujat el projecte.

Baixar codi d'un repositori.[modifica]

Primer anem a agafar la url del Bitbucket

Urlbb

Per Baixar codi d'algun repositori ja fet no per nosaltres podem agafar la url del repositrri i anar a vcs -> git Vcs git

Deprés en surt la pantalla on hem de copar i enganxarla url

Clonar

Versio de ide Api[modifica]

IDe ; 1.2.3

Api: 23

Source tree
Git
Bitbuket