Vés al contingut

Una breu introducció a GNU Emacs/Marques i regions

Determinats comandaments de GNU Emacs actuen sobre una porció de memòria intermèdia anomenada regió, definida com la porció d'espai compresa entre una marca i la posició del cursor. Es pot crear una marca a qualsevol lloc d'un text teclejant C-@, C-2 o C-SPC.

Operar amb regions i marques[modifica]

Un cop assenyalada una regió, es poden realitzar diverses operacions amb ella:

C-w Esborra la regió.

ESC-w Copia la regió en el punt indicat pel cursor en teclejar CTRL-y.

M-x write-region Copia la regió en el fitxer que se li indica. Això pot destruir el contingut inicial del fitxer triat.

A part de delimitar la regió, la marca també és útil per recordar una posició a la qual potser es vol tornar en el futur. Per fer més útil aquesta funcionalitat, cada buffer recorda 16 posicions anteriors de la marca, en l'anomenat anell de marques. Així, per tornar a una ubicació marcada es fa servir C-u C-SPC

També és interessant conèixer la combinació C-x C-x que porta el cursor al punt en què es va establir l'última marca. Si s'hi tecleja dues vegades consecutives el cursor torna a la posició en la que estava.