Vés al contingut

Tutorial del Gimp/Animació

Fer animacions amb el GIMP és molt fàcil, ja que cada capa vé a ser un fotograma. Només cal crear diferents capes, cadascuna una mica diferent a l'anterior, i especificar al nom de la capa quant dura el fotograma en milisegons (ms) (per exemple, 1000ms). Després només cal fer clic a Filtres>Animació>Reprodueix i comprovar el resultat