Teoria del joc/Teoria de la tria racional

La teoria del joc es basa, entre d'altres, en la teoria de la tria racional. Aquesta teoria suposa que el comportament humà (i, per tant, els seus actes) es deuen a una raó instrumental. En acord, els individus sempre trien allò que consideren millor o més encertat per aconseguir l'objectiu final. D'aqueta manera, normalment es comporten maximitzant la utilitat, la "moneda" de tot allò que aprecien (per exemple: diners, una vida llarga, valord morals...).

Per a més informació, vegeu : w:en:Rational choice theory