Vés al contingut

Teoria del joc/Introducció

La teoria del joc és una branca aplicada de les matemàtiques que estudia interaccions en estructures formals incentivades. Aquestes interaccions s'anomenen "jocs". La teoria del joc es pot utilitzar per explicar fenòmens de diverses àrees, com ara economia, política teòrica, ciència evolutiva o estratègia militar per citar-ne algunes. Aquesta diversitat d'aplicacions es deu a una sèrie de semblances que totes les àrees comparteixen, i que analitzarem al llarg d'aquest llibre.

Agents o jugadors[modifica]

El primer que és necessari per un joc és que hi hagi almenys dos agents que puguin participar-hi (sovint anomenats jugadors). Aquests agents poden ser persones, grups, animals, programes informàtics o qualsevol altre entitat que pugui interactuar. Cada agent té les seves preferències i els seus objectius, així que trien unes opcions sobre unes altres. Poden preferir les pomes als préssecs, la felicitat a la infelicitat,... és igual què prefereixen, el que importa és que han de tenir aquestes preferències. I seran aquestes preferències les que, en un entorn de joc, faran que l'agent adopti una conducta, triï unes opcions per intentar obtenir (o almenys augmentar-ne les probabilitats) allò que prefereix.


Per a més informació, vegeu : w:Teoria dels jocs