Taula de factors primers

Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta taula de factors primers indica la factorització dels 1.000 primers nombres naturals, és a dir, els nombres primers que, elevats a les potències indicades i multiplicats entre ells donen com a resultat el nombre original. Per exemple, els factors primers de 360 són 2³, 3² i 5, perquè 2³⋅3²⋅5 = 360. Quan el nombre és primer només té un factor que és ell mateix; aquests casos s'indiquen en negreta a la taula.

De l'1 al 200[modifica]

1 − 20
1 1
2 2
3 3
4
5 5
6 2⋅3
7 7
8
9
10 2⋅5
11 11
12 2²⋅3
13 13
14 2⋅7
15 3⋅5
16 24
17 17
18 2⋅3²
19 19
20 2²⋅5
21 − 40
21 3⋅7
22 2⋅11
23 23
24 2³⋅3
25
26 2⋅13
27
28 2²⋅7
29 29
30 2⋅3⋅5
31 31
32 25
33 3⋅11
34 2⋅17
35 5⋅7
36 2²⋅3²
37 37
38 2⋅19
39 3⋅13
40 2³⋅5
41 − 60
41 41
42 2⋅3⋅7
43 43
44 2²⋅11
45 3²⋅5
46 2⋅23
47 47
48 24⋅3
49
50 2⋅5²
51 3⋅17
52 2²⋅13
53 53
54 2⋅3³
55 5⋅11
56 2³⋅7
57 3⋅19
58 2⋅29
59 59
60 2²⋅3⋅5
61 − 80
61 61
62 2⋅31
63 3²⋅7
64 26
65 5⋅13
66 2⋅3⋅11
67 67
68 2²⋅17
69 3⋅23
70 2⋅5⋅7
71 71
72 2³⋅3²
73 73
74 2⋅37
75 3⋅5²
76 2²⋅19
77 7⋅11
78 2⋅3⋅13
79 79
80 24⋅5
81 − 100
81 34
82 2⋅41
83 83
84 2²⋅3⋅7
85 5⋅17
86 2⋅43
87 3⋅29
88 2³⋅11
89 89
90 2⋅3²⋅5
91 7⋅13
92 2²⋅23
93 3⋅31
94 2⋅47
95 5⋅19
96 25⋅3
97 97
98 2⋅7²
99 3²⋅11
100 2²⋅5²
101 − 120
101 101
102 2⋅3⋅17
103 103
104 2³⋅13
105 3⋅5⋅7
106 2⋅53
107 107
108 2²⋅3³
109 109
110 2⋅5⋅11
111 3⋅37
112 24⋅7
113 113
114 2⋅3⋅19
115 5⋅23
116 2²⋅29
117 3²⋅13
118 2⋅59
119 7⋅17
120 2³⋅3⋅5
121 − 140
121 11²
122 2⋅61
123 3⋅41
124 2²⋅31
125
126 2⋅3²⋅7
127 127
128 27
129 3⋅43
130 2⋅5⋅13
131 131
132 2²⋅3⋅11
133 7⋅19
134 2⋅67
135 3³⋅5
136 2³⋅17
137 137
138 2⋅3⋅23
139 139
140 2²⋅5⋅7
141 − 160
141 3⋅47
142 2⋅71
143 11⋅13
144 24⋅3²
145 5⋅29
146 2⋅73
147 3⋅7²
148 2²⋅37
149 149
150 2⋅3⋅5²
151 151
152 2³⋅19
153 3²⋅17
154 2⋅7⋅11
155 5⋅31
156 2²⋅3⋅13
157 157
158 2⋅79
159 3⋅53
160 25⋅5
161 − 180
161 7⋅23
162 2⋅34
163 163
164 2²⋅41
165 3⋅5⋅11
166 2⋅83
167 167
168 2³⋅3⋅7
169 13²
170 2⋅5⋅17
171 3²⋅19
172 2²⋅43
173 173
174 2⋅3⋅29
175 5²⋅7
176 24⋅11
177 3⋅59
178 2⋅89
179 179
180 2²⋅3²⋅5
181 − 200
181 181
182 2⋅7⋅13
183 3⋅61
184 2³⋅23
185 5⋅37
186 2⋅3⋅31
187 11⋅17
188 2²⋅47
189 3³⋅7
190 2⋅5⋅19
191 191
192 26⋅3
193 193
194 2⋅97
195 3⋅5⋅13
196 2²⋅7²
197 197
198 2⋅3²⋅11
199 199
200 2³⋅5²


|+ 201 − 220 |- |201||3⋅67 |- |202||2⋅101 |- |203||7⋅29 |- |204||2²⋅3⋅17 |- |205||5⋅41 |- |206||2⋅103 |- |207||3²⋅23 |- |208||24⋅13 |- |209||11⋅19 |- |210||2⋅3⋅5⋅7 |- |211|| 211 |- |212||2²⋅53 |- |213||3⋅71 |- |214||2⋅107 |- |215||5⋅43 |- |216||2³⋅3³ |- |217||7⋅31 |- |218||2⋅109 |- |219||3⋅73 |- |220||2²⋅5⋅11 |} |

221 − 240
221 13⋅17
222 2⋅3⋅37
223 223
224 25⋅7
225 3²⋅5²
226 2⋅113
227 227
228 2²⋅3⋅19
229 229
230 2⋅5⋅23
231 3⋅7⋅11
232 2³⋅29
233 233
234 2⋅3²⋅13
235 5⋅47
236 2²⋅59
237 3⋅79
238 2⋅7⋅17
239 239
240 24⋅3⋅5

|

241 − 260
241 241
242 2⋅11²
243 35
244 2²⋅61
245 5⋅7²
246 2⋅3⋅41
247 13⋅19
248 2³⋅31
249 3⋅83
250 2⋅5³
251 251
252 2²⋅3²⋅7
253 11⋅23
254 2⋅127
255 3⋅5⋅17
256 28
257 257
258 2⋅3⋅43
259 7⋅37
260 2²⋅5⋅13

|

261 − 280
261 3²⋅29
262 2⋅131
263 263
264 2³⋅3⋅11
265 5⋅53
266 2⋅7⋅19
267 3⋅89
268 2²⋅67
269 269
270 2⋅3³⋅5
271 271
272 24⋅17
273 3⋅7⋅13
274 2⋅137
275 5²⋅11
276 2²⋅3⋅23
277 277
278 2⋅139
279 3²⋅31
280 2³⋅5⋅7

|

281 − 300
281 281
282 2⋅3⋅47
283 283
284 2²⋅71
285 3⋅5⋅19
286 2⋅11⋅13
287 7⋅41
288 25⋅3²
289 17²
290 2⋅5⋅29
291 3⋅97
292 2²⋅73
293 293
294 2⋅3⋅7²
295 5⋅59
296 2³⋅37
297 3³⋅11
298 2⋅149
299 13⋅23
300 2²⋅3⋅5²

|

301 − 320
301 7⋅43
302 2⋅151
303 3⋅101
304 24⋅19
305 5⋅61
306 2⋅3²⋅17
307 307
308 2²⋅7⋅11
309 3⋅103
310 2⋅5⋅31
311 311
312 2³⋅3⋅13
313 313
314 2⋅157
315 3²⋅5⋅7
316 2²⋅79
317 317
318 2⋅3⋅53
319 11⋅29
320 26⋅5

|

321 − 340
321 3⋅107
322 2⋅7⋅23
323 17⋅19
324 2²⋅34
325 5²⋅13
326 2⋅163
327 3⋅109
328 2³⋅41
329 7⋅47
330 2⋅3⋅5⋅11
331 331
332 2²⋅83
333 3²⋅37
334 2⋅167
335 5⋅67
336 24⋅3⋅7
337 337
338 2⋅13²
339 3⋅113
340 2²⋅5⋅17

|

341 − 360
341 11⋅31
342 2⋅3²⋅19
343
344 2³⋅43
345 3⋅5⋅23
346 2⋅173
347 347
348 2²⋅3⋅29
349 349
350 2⋅5²⋅7
351 3³⋅13
352 25⋅11
353 353
354 2⋅3⋅59
355 5⋅71
356 2²⋅89
357 3⋅7⋅17
358 2⋅179
359 359
360 2³⋅3²⋅5

|

361 − 380
361 19²
362 2⋅181
363 3⋅11²
364 2²⋅7⋅13
365 5⋅73
366 2⋅3⋅61
367 367
368 24⋅23
369 3²⋅41
370 2⋅5⋅37
371 7⋅53
372 2²⋅3⋅31
373 373
374 2⋅11⋅17
375 3⋅5³
376 2³⋅47
377 13⋅29
378 2⋅3³⋅7
379 379
380 2²⋅5⋅19

|

381 − 400
381 3⋅127
382 2⋅191
383 383
384 27⋅3
385 5⋅7⋅11
386 2⋅193
387 3²⋅43
388 2²⋅97
389 389
390 2⋅3⋅5⋅13
391 17⋅23
392 2³⋅7²
393 3⋅131
394 2⋅197
395 5⋅79
396 2²⋅3²⋅11
397 397
398 2⋅199
399 3⋅7⋅19
400 24⋅5²

|}

Del 401 al 600[modifica]

401 − 420
401 401
402 2⋅3⋅67
403 13⋅31
404 2²⋅101
405 34⋅5
406 2⋅7⋅29
407 11⋅37
408 2³⋅3⋅17
409 409
410 2⋅5⋅41
411 3⋅137
412 2²⋅103
413 7⋅59
414 2⋅3²⋅23
415 5⋅83
416 25⋅13
417 3⋅139
418 2⋅11⋅19
419 419
420 2²⋅3⋅5⋅7
421 − 440
421 421
422 2⋅211
423 3²⋅47
424 2³⋅53
425 5²⋅17
426 2⋅3⋅71
427 7⋅61
428 2²⋅107
429 3⋅11⋅13
430 2⋅5⋅43
431 431
432 24⋅3³
433 433
434 2⋅7⋅31
435 3⋅5⋅29
436 2²⋅109
437 19⋅23
438 2⋅3⋅73
439 439
440 2³⋅5⋅11
441 − 460
441 3²⋅7²
442 2⋅13⋅17
443 443
444 2²⋅3⋅37
445 5⋅89
446 2⋅223
447 3⋅149
448 26⋅7
449 449
450 2⋅3²⋅5²
451 11⋅41
452 2²⋅113
453 3⋅151
454 2⋅227
455 5⋅7⋅13
456 2³⋅3⋅19
457 457
458 2⋅229
459 3³⋅17
460 2²⋅5⋅23
461 − 480
461 461
462 2⋅3⋅7⋅11
463 463
464 24⋅29
465 3⋅5⋅31
466 2⋅233
467 467
468 2²⋅3²⋅13
469 7⋅67
470 2⋅5⋅47
471 3⋅157
472 2³⋅59
473 11⋅43
474 2⋅3⋅79
475 5²⋅19
476 2²⋅7⋅17
477 3²⋅53
478 2⋅239
479 479
480 25⋅3⋅5
481 − 500
481 13⋅37
482 2⋅241
483 3⋅7⋅23
484 2²⋅11²
485 5⋅97
486 2⋅35
487 487
488 2³⋅61
489 3⋅163
490 2⋅5⋅7²
491 491
492 2²⋅3⋅41
493 17⋅29
494 2⋅13⋅19
495 3²⋅5⋅11
496 24⋅31
497 7⋅71
498 2⋅3⋅83
499 499
500 2²⋅5³
501 − 520
501 3⋅167
502 2⋅251
503 503
504 2³⋅3²⋅7
505 5⋅101
506 2⋅11⋅23
507 3⋅13²
508 2²⋅127
509 509
510 2⋅3⋅5⋅17
511 7⋅73
512 29
513 3³⋅19
514 2⋅257
515 5⋅103
516 2²⋅3⋅43
517 11⋅47
518 2⋅7⋅37
519 3⋅173
520 2³⋅5⋅13
521 − 540
521 521
522 2⋅3²⋅29
523 523
524 2²⋅131
525 3⋅5²⋅7
526 2⋅263
527 17⋅31
528 24⋅3⋅11
529 23²
530 2⋅5⋅53
531 3²⋅59
532 2²⋅7⋅19
533 13⋅41
534 2⋅3⋅89
535 5⋅107
536 2³⋅67
537 3⋅179
538 2⋅269
539 7²⋅11
540 2²⋅3³⋅5
541 − 560
541 541
542 2⋅271
543 3⋅181
544 25⋅17
545 5⋅109
546 2⋅3⋅7⋅13
547 547
548 2²⋅137
549 3²⋅61
550 2⋅5²⋅11
551 19⋅29
552 2³⋅3⋅23
553 7⋅79
554 2⋅277
555 3⋅5⋅37
556 2²⋅139
557 557
558 2⋅3²⋅31
559 13⋅43
560 24⋅5⋅7
561 − 580
561 3⋅11⋅17
562 2⋅281
563 563
564 2²⋅3⋅47
565 5⋅113
566 2⋅283
567 34⋅7
568 2³⋅71
569 569
570 2⋅3⋅5⋅19
571 571
572 2²⋅11⋅13
573 3⋅191
574 2⋅7⋅41
575 5²⋅23
576 26⋅3²
577 577
578 2⋅17²
579 3⋅193
580 2²⋅5⋅29
581 − 600
581 7⋅83
582 2⋅3⋅97
583 11⋅53
584 2³⋅73
585 3²⋅5⋅13
586 2⋅293
587 587
588 2²⋅3⋅7²
589 19⋅31
590 2⋅5⋅59
591 3⋅197
592 24⋅37
593 593
594 2⋅3³⋅11
595 5⋅7⋅17
596 2²⋅149
597 3⋅199
598 2⋅13⋅23
599 599
600 2³⋅3⋅5²

Del 601 al 800[modifica]

601 − 620
601 601
602 2⋅7⋅43
603 3²⋅67
604 2²⋅151
605 5⋅11²
606 2⋅3⋅101
607 607
608 25⋅19
609 3⋅7⋅29
610 2⋅5⋅61
611 13⋅47
612 2²⋅3²⋅17
613 613
614 2⋅307
615 3⋅5⋅41
616 2³⋅7⋅11
617 617
618 2⋅3⋅103
619 619
620 2²⋅5⋅31
621 − 640
621 3³⋅23
622 2⋅311
623 7⋅89
624 24⋅3⋅13
625 54
626 2⋅313
627 3⋅11⋅19
628 2²⋅157
629 17⋅37
630 2⋅3²⋅5⋅7
631 631
632 2³⋅79
633 3⋅211
634 2⋅317
635 5⋅127
636 2²⋅3⋅53
637 7²⋅13
638 2⋅11⋅29
639 3²⋅71
640 27⋅5
641 − 660
641 641
642 2⋅3⋅107
643 643
644 2²⋅7⋅23
645 3⋅5⋅43
646 2⋅17⋅19
647 647
648 2³⋅34
649 11⋅59
650 2⋅5²⋅13
651 3⋅7⋅31
652 2²⋅163
653 653
654 2⋅3⋅109
655 5⋅131
656 24⋅41
657 3²⋅73
658 2⋅7⋅47
659 659
660 2²⋅3⋅5⋅11
661 − 680
661 661
662 2⋅331
663 3⋅13⋅17
664 2³⋅83
665 5⋅7⋅19
666 2⋅3²⋅37
667 23⋅29
668 2²⋅167
669 3⋅223
670 2⋅5⋅67
671 11⋅61
672 25⋅3⋅7
673 673
674 2⋅337
675 3³⋅5²
676 2²⋅13²
677 677
678 2⋅3⋅113
679 7⋅97
680 2³⋅5⋅17
681 − 700
681 3⋅227
682 2⋅11⋅31
683 683
684 2²⋅3²⋅19
685 5⋅137
686 2⋅7³
687 3⋅229
688 24⋅43
689 13⋅53
690 2⋅3⋅5⋅23
691 691
692 2²⋅173
693 3²⋅7⋅11
694 2⋅347
695 5⋅139
696 2³⋅3⋅29
697 17⋅41
698 2⋅349
699 3⋅233
700 2²⋅5²⋅7
701 − 720
701 701
702 2⋅3³⋅13
703 19⋅37
704 26⋅11
705 3⋅5⋅47
706 2⋅353
707 7⋅101
708 2²⋅3⋅59
709 709
710 2⋅5⋅71
711 3²⋅79
712 2³⋅89
713 23⋅31
714 2⋅3⋅7⋅17
715 5⋅11⋅13
716 2²⋅179
717 3⋅239
718 2⋅359
719 719
720 24⋅3²⋅5
721 − 740
721 7⋅103
722 2⋅19²
723 3⋅241
724 2²⋅181
725 5²⋅29
726 2⋅3⋅11²
727 727
728 2³⋅7⋅13
729 36
730 2⋅5⋅73
731 17⋅43
732 2²⋅3⋅61
733 733
734 2⋅367
735 3⋅5⋅7²
736 25⋅23
737 11⋅67
738 2⋅3²⋅41
739 739
740 2²⋅5⋅37
741 − 760
741 3⋅13⋅19
742 2⋅7⋅53
743 743
744 2³⋅3⋅31
745 5⋅149
746 2⋅373
747 3²⋅83
748 2²⋅11⋅17
749 7⋅107
750 2⋅3⋅5³
751 751
752 24⋅47
753 3⋅251
754 2⋅13⋅29
755 5⋅151
756 2²⋅3³⋅7
757 757
758 2⋅379
759 3⋅11⋅23
760 2³⋅5⋅19
761 − 780
761 761
762 2⋅3⋅127
763 7⋅109
764 2²⋅191
765 3²⋅5⋅17
766 2⋅383
767 13⋅59
768 28⋅3
769 769
770 2⋅5⋅7⋅11
771 3⋅257
772 2²⋅193
773 773
774 2⋅3²⋅43
775 5²⋅31
776 2³⋅97
777 3⋅7⋅37
778 2⋅389
779 19⋅41
780 2²⋅3⋅5⋅13
781 − 800
781 11⋅71
782 2⋅17⋅23
783 3³⋅29
784 24⋅7²
785 5⋅157
786 2⋅3⋅131
787 787
788 2²⋅197
789 3⋅263
790 2⋅5⋅79
791 7⋅113
792 2³⋅3²⋅11
793 13⋅61
794 2⋅397
795 3⋅5⋅53
796 2²⋅199
797 797
798 2⋅3⋅7⋅19
799 17⋅47
800 25⋅5²

Del 801 al 1000[modifica]

Text en negretaError de citació: Etiqueta <ref> no vàlida; les referències sense nom han de tenir contingut
801 − 820
801 3²⋅89
802 2⋅401
803 11⋅73
804 2²⋅3⋅67
805 5⋅7⋅23
806 2⋅13⋅31
807 3⋅269
808 2³⋅101
809 809
810 2⋅34⋅5
811 811
812 2²⋅7⋅29
813 3⋅271
814 2⋅11⋅37
815 5⋅163
816 24⋅3⋅17
817 19⋅43
818 2⋅409
819 3²⋅7⋅13
820 2²⋅5⋅41
821 − 840
821 821
822 2⋅3⋅137
823 823
824 2³⋅103
825 3⋅5²⋅11
826 2⋅7⋅59
827 827
828 2²⋅3²⋅23
829 829
830 2⋅5⋅83
831 3⋅277
832 26⋅13
833 7²⋅17
834 2⋅3⋅139
835 5⋅167
836 2²⋅11⋅19
837 3³⋅31
838 2⋅419
839 839
840 2³⋅3⋅5⋅7
841 − 860
841 29²
842 2⋅421
843 3⋅281
844 2²⋅211
845 5⋅13²
846 2⋅3²⋅47
847 7⋅11²
848 24⋅53
849 3⋅283
850 2⋅5²⋅17
851 23⋅37
852 2²⋅3⋅71
853 853
854 2⋅7⋅61
855 3²⋅5⋅19
856 2³⋅107
857 857
858 2⋅3⋅11⋅13
859 859
860 2²⋅5⋅43
861 − 880
861 3⋅7⋅41
862 2⋅431
863 863
864 25⋅3³
865 5⋅173
866 2⋅433
867 3⋅17²
868 2²⋅7⋅31
869 11⋅79
870 2⋅3⋅5⋅29
871 13⋅67
872 2³⋅109
873 3²⋅97
874 2⋅19⋅23
875 5³⋅7
876 2²⋅3⋅73
877 877
878 2⋅439
879 3⋅293
880 24⋅5⋅11
881 − 900
881 881
882 2⋅3²⋅7²
883 883
884 2²⋅13⋅17
885 3⋅5⋅59
886 2⋅443
887 887
888 2³⋅3⋅37
889 7⋅127
890 2⋅5⋅89
891 34⋅11
892 2²⋅223
893 19⋅47
894 2⋅3⋅149
895 5⋅179
896 27⋅7
897 3⋅13⋅23
898 2⋅449
899 29⋅31
900 2²⋅3²⋅5²
901 − 920
901 17⋅53
902 2⋅11⋅41
903 3⋅7⋅43
904 2³⋅113
905 5⋅181
906 2⋅3⋅151
907 907
908 2²⋅227
909 3²⋅101
910 2⋅5⋅7⋅13
911 911
912 24⋅3⋅19
913 11⋅83
914 2⋅457
915 3⋅5⋅61
916 2²⋅229
917 7⋅131
918 2⋅3³⋅17
919 919
920 2³⋅5⋅23
921 − 940
921 3⋅307
922 2⋅461
923 13⋅71
924 2²⋅3⋅7⋅11
925 5²⋅37
926 2⋅463
927 3²⋅103
928 25⋅29
929 929
930 2⋅3⋅5⋅31
931 7²⋅19
932 2²⋅233
933 3⋅311
934 2⋅467
935 5⋅11⋅17
936 2³⋅3²⋅13
937 937
938 2⋅7⋅67
939 3⋅313
940 2²⋅5⋅47
941 − 960
941 941
942 2⋅3⋅157
943 23⋅41
944 24⋅59
945 3³⋅5⋅7
946 2⋅11⋅43
947 947
948 2²⋅3⋅79
949 13⋅73
950 2⋅5²⋅19
951 3⋅317
952 2³⋅7⋅17
953 953
954 2⋅3²⋅53
955 5⋅191
956 2²⋅239
957 3⋅11⋅29
958 2⋅479
959 7⋅137
960 26⋅3⋅5
961 − 980
961 31²
962 2⋅13⋅37
963 3²⋅107
964 2²⋅241
965 5⋅193
966 2⋅3⋅7⋅23
967 967
968 2³⋅11²
969 3⋅17⋅19
970 2⋅5⋅97
971 971
972 2²⋅35
973 7⋅139
974 2⋅487
975 3⋅5²⋅13
976 24⋅61
977 977
978 2⋅3⋅163
979 11⋅89
980 2²⋅5⋅7²
981 − 1000
981 3²⋅109
982 2⋅491
983 983
984 2³⋅3⋅41
985 5⋅197
986 2⋅17⋅29
987 3⋅7⋅47
988 2²⋅13⋅19
989 23⋅43
990 2⋅3²⋅5⋅11
991 991
992 25⋅31
993 3⋅331
994 2⋅7⋅71
995 5⋅199
996 2²⋅3⋅83
997 997
998 2⋅499
999 3³⋅37
1000 2³⋅5³
Viquipèdia A la Viquipèdia hi ha contingut enciclopèdic relatiu a factor primer .