Recerca de feina 2.0

La Web 2.0 en la recerca de feina.

El naixement i la irrupció dels mitjans digitals i les eines 2.0 a la nostra societat i en el nostre dia a dia és una realitat que podem veure en molts àmbits de la nostra vida: els mitjans informatius (ràdio, premsa, televisió, etc.) cada cop més, obren la via d'interacció amb els seus clients a través de les Xarxes Socials; les empreses, aposten per obrir aquesta via de contacte i comunicació per incrementar les seves vendes i el seu impacte en el públic objectiu; personalitats de tots els àmbits també mostren una forta presència a la xarxa que cada cop esdevé més social. El fet que cada cop més persones es bolquin a la xarxa, ens pot fer pensar que alguna cosa està canviant i donada aquesta realitat, perquè no aprofitem també la xarxa per vehicular temes relacionats amb el treball i la carrera professional de les persones?

Amb les expressions de la web 2.0, sobretot amb les Xarxes Socials, la possibilitat de fer i mantenir contactes s'accentua i per tant s'obre una nova via d'interacció amb els altres, que incrementa notablement les relacions interpersonals. eines com els blogs, les Xarxes Socials, les wikis, els lectors de RSS, etc. que esdevenen expressions de la web 2.0 i que afavoreixen la possibilitat de crear comunitats virtuals.

També existeixen una gran quantitat de Xarxes Socials especialitzades relacionades amb l'àmbit laboral. Cal que cada professional pugui fer una cerca i vegi si hi ha alguna relacionada amb el seu sector o professió. Per conèixer més Xarxes Socials a part de les citades en aquest document, recomanem visitar aquests enllaços:

 • Portal Gencat (Joventut) - Xarxes Socials organitzades segons temàtica.
 • Blog “Marca empleo” – “60 Xarxes Socials per cercar feina”.

La web 2.0 ofereix a les persones noves oportunitats per fer la recerca de feina i per definir-se com a professionals que van més enllà del currículum tradicional i els portals de recerca de feina. Aquest model de recerca (encara vigent) on la persona busca a través de portals d'Internet una oferta que s'adeqüi al seu perfil, es presenta com a candidat/a i fa un posterior seguiment de la candidatura, fa que la persona emprengui una recerca de feina de tipus passiu. Les accions que pot dur a terme són limitades. Els nous models de recerca a través de la web social transcendeixen els portals d'ocupació, ja que la persona pot definir quina estratègia seguirà a l'hora de presentar-se com a professional a la xarxa, quines accions farà per crear i gestionar la seva marca personal i com es posicionarà en aquesta xarxa de forma que sigui visible per altres persones i empreses.

Podríem definir la identitat digital com el DNI d'una persona a l'espai 2.0. És a dir, totes aquelles informacions que parlen d'una persona: incloent tot allò que diu la pròpia persona (a través dels diferents mitjans digitals), com allò que diuen les altres persones sobre aquell individu. Tenint en compte aquest fet, es fa necessari, doncs, cuidar la nostra reputació digital, ser conscients que tot el que es posa a la xarxa queda allà, tenir present que mai es pot preveure si ens pot afectar d'alguna manera en el moment de buscar feina.

Webgrafia i enllaços d'interès per consultar si es vol aprofundir:

 • Barcelona Activa. Càpsula de coneixement: La bio o elevator speech 2.0.
 • Barcelona Activa. Càpsula de coneixement: L'ús de les eines 2.0 per a la recerca de feina i el desenvolupament professional.
 • Barcelona Activa – Cibernàrium: Crea i gestiona la teva identitat digital.
 • Blog: Feinegem, per Carles Porté. http://elpaner.blogspot.com.es/.
 • Blog: Objectiu: Ocupació, per ARi Vigueras http://objectiuocupacio.blogspot.com.
 • Blog: Edulcoro la realidad, per Eduardo Moreno. Comptes de Twitter per seguir si s'està cercant feina.
 • Blog de Barcelona Activa i Diari ARA: http://emprenem.ara.cat/barcelonatreball/
 • Ajuntament de San Martín del Rey Aurelio. Materials i guies
 • Xarxanet.org. La sindicació de continguts o com no perdre'ns per Internet.