Vés al contingut

Principis de disseny de la interfície d'usuari

Els principis de disseny d'interfície d'usuari estan pensats per millorar la qualitat de disseny de la interfície. Segons Larry Constantine i Lucy LockwoodPlantilla:Citació necessària en el seu disseny centrat en l'ús, aquests principis són:

El principi d'estructura
El disseny hauria d'organitzar la interfície d'usuari de forma resolutiva, de maneres significatives i útils basades en models segurs, coherents fàcils de reconeixedor pels usuaris, connectant coses relacionades i separant coses inconnexes, diferenciant coses diferents i fent coses similars assemblar-se l'una a l'altra. El principi d'estructura s'encarrega de l’arquitectura d'interfície d'usuari global.
El principi de simplicitat
El disseny hauria de fer fàcils tasques simples, comunes, comunicant-se clara i simplement en el propi llenguatge de l'usuari. A més hauria de proporcionar dreceres que relacionessin procediments significativament més llargs amb d'altres de més senzills.
El principi de visibilitat
El disseny hauria de fer visibles totes les opcions necessàries i materials per una tasca donada sense distreure l'usuari amb informació aliena o redundant. Els bons dissenys no aclaparen usuaris amb alternatives ni confonen amb informació innecessària.
El principi de retroacció
El disseny hauria de mantenir els usuaris informats d'accions o interpretacions, canvis d'estat o condició, i errors o excepcions que fossin pertinents i d'interès a l'usuari, tot això a través de llenguatge clar, concís, i inequívoc familiar als usuaris.
El principi de tolerància
El disseny hauria de ser flexible i tolerant, reduint el cost d'equivocacions i abús, permetent desfer i refer, alhora que evitaria errors on es permetessin aportacions variades i seqüències, tot interpretant totes les accions raonables.
El principi de reutilització
El disseny hauria de reciclar components i comportaments interns i externs i amb el propòsit de mantenir la consistència, per tal de reduir la probabilitat que els usuaris s'hagin de repensar allò que fan