Vés al contingut

Portuguès/Verbs regulars


Apèndix de gramàtica: verbs regulars

[modifica]

Els verbs regulars són aquells que utilitzen el patró comú de temps verbals, al contrari que els verbs irregulars, que es desmarquen d'aquests models.

En portuguès, com en català, els verbs tenen tres terminacions: -ar, -er i -ir. Per a cada terminació hi haurà un patró a seguir.

Temps verbals

[modifica]

Present

[modifica]
Verbs en -ar
[modifica]

Tots els verbs acabats en -ar tenen la mateixa terminació. Vegeu l'exemple de falar (parlar):

Jo parlo Eu fal o
Tu parles Tu fal as
Ell/a parla

(també ela, você)

Ele fal a
Nosaltres parlem Nós fal
amos
Vosaltres parleu Vós fal
ais
Ells/es parlen

(també elas, vocês)

Eles fal am
Verbs acabats en -er
[modifica]
Jo menjo Eu com o
Tu menges Tu com es
Ell/a menja

(també ela, você)

Ele com e
Nosaltres mengem Nós com
emos
Vosaltres mengeu Vós com
eis
Ells/es mengen

(també elas, vocês)

Eles com em


Verbs acabats en -ir
[modifica]
Jo marxo Eu part o
Tu marxes Tu part es
Ell/a marxa

(també ela, você)

Ele part e
Nosaltres marxem Nós part
imos
Vosaltres marxeu Vós part is
Ells/es marxen

(també elas, vocês)

Eles part em