Portuguès/Interjeccions

Apèndix de gramàtica: interjeccions[modifica]

Una interjecció és una paraula curta usada per expressar una o més emocions. T'ajudaran a millorar el teu portuguès.

Els parlants de portuguès són molt expressius, per tant és obligada una familiarització amb aquests termes.

então - Quan és usat com una inerjecció, então pot significar "d'alguna manera!". Normalment significa "Doncs..."

Ah! - Significa el mateix que en català.

Socorro! - Significa "Ajuda'm!".

Vamos! - Similar a então.

Puxa! - Expressa admiració, semblant a "Uau!"

Perdão! - Significa "Perdó!"

Arre! - Significa "Vinga!"

Per crear una expressió interjectiva amb un adjectiu, farem el mateix que en català, utilitzant l'estructura Que + adjectiu!. Per exemple:

  • Que bom! - "Que bonic!"
  • Que medo! - "Quina por!"
  • Que terrível! - "Que terrible!"