Plantilla:Coord/ús

Guia ràpida
Per afegir les coordenades «57° 18′ 22" N, 4° 27′ 32" E» a dalt de l'article:
{{coord|57|18|22|N|4|27|32|E|display=title}}

Amb format decimal:

{{coord|41.112|-1.913|display=title}}
Paràmetres de mapa: van després de les coordenades i separats amb un guió baix ("_").
 • dim: dim:N (diàmetre de l'escala en N metres)
 • region: region:R (codi ISO 3166-2)
 • type: type:T (tipus d'element, per exemple landmark o city(30000))
Paràmetres de presentació, separats per una barra vertical ("|"):
 • display
  |display=inline (per defecte) per mostrar les coordenades en el text,
  |display=title per mostrar les coordenades junt al títol de l'article, o
  |display=inline,title per mostrar-es en els dos llocs (drecera display=it).
 • nom
  nom=X per etiquetar el lloc en els mapes, si és diferent al títol de la pàgina.
Exemple:
{{coord|38.72516|1.43709|dim:5000_region:ES-IB_type:waterbody|display=inline,title|nom=Estany Pudent}}
 • El datum ha de ser WGS84 (excepte per cosos extraterrestres).
 • Eviteu una precisió innecessària (1″ és ~25 m, 0.0001° és ~8 m).
 • Només hi poden haver unes coordenades al títol per article. En cas que no apareguin al cos del text, cal posar la plantilla al final de la pàgina abans de les categories.

Propòsit[modifica]

Aquesta plantilla genera una notació estandarditzada de coordenades geogràfiques (latitud i longitud). Accepta el format decimal i el format en graus, minuts i segons, tant en els paràmetres d'entrada com en la presentació.

Afegeix un enllaç a http://stable.toolserver.org/geohack/ que junt amb els paràmetres ofereix una llista de recursos de localització geogràfica basats en les coordenades. Vegeu la definició d'aquesta llista a {{GeoTemplate}}. A més, afegeix un globus Globus del WikiMiniAtlas que es pot clicar per activar el WikiMiniAtlas (amb Javascript)

Aquesta plantilla és utilitzada per eines que analitzen les base de dades de la Viquipèdia, com Google Earth. Per assegurar-vos que les coordenades s'analitzin correctament s'ha d'utilitzar el paràmetre display=title. Vegeu més informació a How do I get my Wikipedia article to show up in the Google Earth Geographic Web layer?.

Per articles que no tinguin coordenades, i sigui oportú afegir-les, utilitzeu {{cal coor}}.

Vegeu també Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques.

Plantilles substituïdes[modifica]

Aquesta plantilla substitueix les anteriors {{coor d}}, {{coor dm}}, {{coor dms}}, {{coor title d}}, {{coor title dm}}, {{coor title dms}}, {{coor extra dms}}. Tots els paràmetres es poden fer servir com abans.

Exemples:

{{coord|12|34|N|45|33|W|display=title}}Substitueix {{coor title dm|12|34|N|45|67|W}}
{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|display=inline,title}}Substitueix {{coor dms|12|34|12|N|45|33|45|W}}
{{coord|10.2|-20.3|display=inline}} o {{coord|10.2|-20.3}}Substitueix {{coor d|10.2|N|-20.3|E}}
{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|display=inline}}Substitueix {{coor extra dms|12|34|12|N|45|33|45|W}}

Utilització[modifica]

{{coord|latitud|longitud|paràmetres del mapa|paràmetres de presentació}}
{{coord|gg|N/S|gg|E/O|paràmetres del mapa|paràmetres de presentació}}
{{coord|gg|mm|N/S|gg|mm|E/O|paràmetres del mapa|paràmetres de presentació}}
{{coord|gg|mm|ss|N/S|gg|mm|ss|E/O|paràmetres del mapa|paràmetres de presentació}}

Hi ha tres tipus de paràmetres: les pròpies coordenades, els paràmetres del mapa i els paràmetres de presentació, aquest dos últims opcionals:

 • Coordenades: Es poden introduir en diferents formats, sempre primer la latitud i després la longitud:
  • latitud | longitud: amb el signe menys (-) indica el sud (S) o l'oest (O) respectivament.
  • gg | N/S | gg | E/O: valor decimal amb la indicació de l'orientació. Per l'oest també es pot indicar W.
  • gg | mm | N/S | gg | mm | E/O: graus i minuts.
  • gg | mm | ss | N/S | gg | mm | ss | E/O: graus, minuts i segons
 • Paràmetres del mapa: Són els paràmetres reconeguts pel servidors de mapes, en el format paràmetre:valor i separats per un guió baix '_'. Els paràmetres comuns són type, region i scale. Vegeu més avall.
 • Paràmetres de presentació: Són els paràmetres usats per la mateixa plantilla, en el format paràmetre=valor i separats per una barra '|'. Aquests paràmetres poden ser:
  • display pot ser un dels següents:
   • display=inline, mostra les coordenades en el text. Opció per defecte.
   • display=title, mostra les coordenades junt al títol de l'article.
   • display=inline,title, mostra les coordenades tant en el text com en el títol.
    Fixeu-vos que l'atribut title (també quan és inline,title) indica que les coordenades són aplicables al títol de l'article i no a un, o diversos, llocs mencionats en l'article. En aquest cas s'hauria d'ometre.
  • format es pot utilitzar per forçar la presentació dec (decimal) o dms (graus, minuts i segons) independentment del format d'entrada dels paràmetres de coordenades.
  • name es pot utilitzar per etiquetar la presentació en serveis de mapes i altres usos externs. Per defecte el nom de l'etiqueta és el títol de l'article, per tant només s'hauria d'utilitzar en el cas que no es faci servir l'atribut title.

Exemples[modifica]

{{coord|43.651234|-79.383333}} Decimal (nord i oest)
{{coord|43.651234|N|79.383333|O}} Decimal amb l'orientació
{{coord|43|29|N|79|23|W}} Graus i minuts
{{coord|43|29|4|N|79|23|0|W}} Graus, minuts i segons
{{coord|43|29|4.5|N|79|23|0.5|W}} Graus, minuts, segons i fraccions de segon
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} Conversió a format dms
{{coord|43|29|4|N|79|23|0|W|format=dec|name=Toronto}} Conversió a format decimal i nom d'etiqueta
{{coord|52|28|59|N|1|53|37|W|​type:city_region:GB|display=inline,title}} Birmingham, amb paràmetres del mapa i de presentació.

Paràmetres del mapa[modifica]

Després de les coordenades geogràfiques es poden especificar els paràmetres que configuren el mapa, separats per un guió baix '_'. Aquestes opcions permeten trobar els recursos més adequats.

type:T[modifica]

Estableix el tipus d'aquesta localització, que s'utilitzarà per al mapatge invers dels punts. El tipus estableix l'escala per defecte del mapa. Si l'escala resultant no és apropiada podeu utilitzar en el seu lloc el paràmetre scale:N.

S'utilitza també per seleccionar icones pel WikiMiniAtlas.

Els tipus són:

type Descripció Escala
country països, estats, regions internacionals 1:10.000.000
adm1st Unitat administrativa estatal de primer nivell (regió, comunitat autònoma). 1:1.000.000
adm2nd Unitat administrativa estatal de segon nivell (departament, província, vegueria, comarca) 1:300.000
city(pob) Nucli habitat amb especificació de la població. L'escala és variable segons el nombre d'habitants. No utilitzeu cap separador en la xifra. 1:300.000 ... 1:30.000
city Nucli habitat sense especificar la població. Es tractarà com una ciutat menor. 1:100.000
mountain Muntanya, cim, serralada 1:100.000
isle Illa 1:100.000
waterbody Badies, fiords, llacs, embassaments, estuaris, mars interiors... 1:100.000
river Rius i canals 1:100.000
forest Boscos, parcs 1:50.000
glacier Glaceres, formacions de gel 1:50.000
event Esdeveniments puntuals o periòdics i incidents ocorreguts en un lloc determinat (batalles, terratrèmols, festivals, naufragis, ...) 1:50.000
airport Aeroport 1:30.000
edu Escoles, instituts, universitats 1:10.000
pass Collades 1:10.000
railwaystation Estacions de tren, metro, etc. 1:10.000
landmark Llocs d'interès cultural, edificis d'especial interès, atraccions turístiques, etc. 1:10.000
Escala per defecte, si no s'especifica cap tipus, o un d'incorrecte. 1:300.000

Exemple:

En el cas d'objectes lineals, com carreteres, ponts, serralades o rius, es pot seleccionar un punt mitjà o un punt destacat que el caracteritzi. En els cas de rius és característic la seva desembocadura. Per les ciutats grans es pot seleccionar el centre històric o la seu de l'Ajuntament. En edificis i similars es pot seleccionar l'entrada. Vegeu més avall les consideracions sobre la precisió.

scale:N[modifica]

Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/scale

dim:D[modifica]

Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/dim

region:R[modifica]

Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/region

globe:G[modifica]

Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/globe

source:S[modifica]

Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/source

Presentació[modifica]

Les coordenades es mostren per defecte en el format que s'hagi especificat.

Per mostrar sempre les coordenades en valors de graus, minuts i segons afegiu al vostre common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none }
.geo-dms { display: inline }

Per mostrar sempre les coordenades en valor decimal afegiu al vostre common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline }
.geo-dms { display: none }

Per mostrar les coordenades en tots dos formats afegiu al vostre common.css:

.geo-default { display: inline }
.geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline }
.geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

Nom[modifica]

Si un article conté diferents coordenades display=inline, es pot donar un nom diferent a cadascuna d'elles amb el paràmetre nom (name també és funcional). Aquest nom s'utilitzarà per mostrar les coordenades al WikiMiniAtlas, i la plantilla emetrà un microformat hCard amb aquest nom, encara que s'utilitzi en un hCard ja existent. No l'utilitzeu amb un nom de persona (p.ex. el lloc d'enterrament) ja que l'hCard generada serà invàlida. Tampoc hi afegiu claudàtors.

Manteniment[modifica]

La plantilla fa algunes comprovacions per detectar errors de sintaxi. En aquest cas afegeix la pàgina a Categoria:Manteniment plantilla coord amb els errors tipificats.

La plantilla inclou l'etiqueta #coordinates usada per l'extensió GeoData que permet generar una base de dades. Aquesta etiqueta fa algunes comprovacions addicionals afegint la pàgina a la categoria indicada per MediaWiki:Geodata-broken-tags-category, actualment la mateixa "Categoria:Manteniment plantilla coord".

A més, la plantilla fa servir {{coord comprova}} per comparar les coordenades amb les de Wikidata, si existeixen, i si la distància és excessiva categoritza l'article en una categoria de manteniment com ara Categoria:Municipis amb coordenades a més de 5 km de les de Wikidata. De moment, aquesta comprovació només està implantada per alguns valors del paràmetre type.

Subplantilles[modifica]

Aquesta plantilla utilitza diferents subplantilles auxiliars. Vegeu Categoria:Plantilles de coordenades

nom funció
Coord/input/d converteix les coordenades d'entrada a format en graus {{coord|12|N|12|W}}
Coord/input/dm converteix les coordenades d'entrada a format en graus i minuts {{coord|12|12|N|12|12|W}}
Coord/input/dms converteix les coordenades d'entrada a format en graus, minuts i segons {{coord|12|12|12|N|12|12|12|W}}
Coord/display/inline mostra les coordenades en el text
Coord/display/title mostra les coordenades en el títol de l'article
Coord/display/inline,title mostra les coordenades en el text i en el títol

Vegeu també[modifica]

 • {{Cel}} per a afegir coordenades per a objectes celestes.

Enllaços externs[modifica]