Oficials de Cursa dels Circuits de velocitat de Catalunya

Salta a la navegació Salta a la cerca

Els Oficials de Cursa dels circuits de velocitat de Catalunya son [1] un col·lectiu de persones que, de forma voluntària i altruista, col·laboren dins de l'àrea esportiva del Circuits amb la direcció de cursa o amb l'organització d'una activitat esportiva per tal de garantir tant la seguretat dels participants com la ràpida i efectiva solució de qualsevol incident derivat de l'activitat a pista.

Rescat del Ferrari de Kimi Raikkonen al Gran Premi de Bèlgica de 2008.
Oficials de Pista Anglesos en acció, el 2002.

Classificació[modifica]

Els diferents col·lectius d'Oficials són[1]:

 • Caps de Control i Oficials de Pista:

Repartits de forma estratègica al llarg del traçat[2], els circuits disposen punts de control, cadascun d'ells sota la responsabilitat d'un Cap de Control a excepció del Control ST que depèn directament de direcció de cursa. Els altres punts es numeren seguint la relació: zero, doble zero, ú, dos, tres,... fins completar el traçat. Entre d'altres, les principals tasques que desenvolupen son[3]:

 1. Advertir els pilots, mitjançant la senyalització amb banderes o cartells, de qualsevol perill o dificultat que no puguin preveure.
 2. Informar a Direcció de Cursa de qualsevol incident que es produeixi, i proposar l'actuació dels serveis d'urgència i/o emergència si ho consideren necessari.
 3. Verificar que la competició es desenvolupa correctament, des del punt de vista esportiu, i en cas de comportament antiesportiu o perillós comunicar-ho immediatament a Direcció de Cursa.
 4. Intervenir físicament davant de qualsevol incident a pista que posi en perill el normal desenvolupament de la cursa o la seguretat o integritat dels participants, de la resta de personal col·laborador o del públic assistent.
 5. Rescatar els pilots i/o vehicles avariats o accidentats, aplicant protocols de primers auxilis i/o extracció d'emergència en cas de necessitat.
 6. Col·laborar amb el cos de Bombers en la prevenció i l'extinció dels eventuals incendis que els vehicles participants puguin experimentar.
L'entrada al Pit Lane del Circuit de Catalunya
 • Oficials de Boxes, que realitzen idèntiques tasques que els de pista afegint-hi protocols per garantir l'ordre al Pit Lane seguint les instruccions de Direcció de Cursa.
 • Oficials de Logística, que realitzen tasques dirigides a garantir la total disponibilitat dels materials i articles necessaris a qualsevol punt del circuit; així com d'abastir els companys de vitualles.
 • Direcció de Cursa, qui conjuntament amb l'organització coordina l'esdevenir complet de cada prova o competició garantint l'aplicació de cada reglament esportiu.
 • Comissaris Esportius, a qui Direcció de Cursa consulta davant qualsevol incidència; i amb capacitat per dictaminar davant qualsevol divergència de criteris.

Els serveis annexos de suport als Oficials[modifica]

Un vehicle de suport del Circuit de Catalunya

Els següents vehicles col·laboren directament amb el col·lectiu[4]:

 • Vehicles de rescat: intervenen en cas que els vehicles accidentats obstrueixin la pista o les escapatòries. N'hi ha de tres tipus:
 1. Vehicles elevadors: Amb capacitat de transitar damunt qualsevol superfície, disposen de braç llarg o curt per recollir els vehicles que ho necessitin.
 2. Cotxes R i E: Vehicles tot terreny de l'organització que tenen com a finalitat ajudar en els rescats dels vehicles aturats a la grava i que estan dotats de sistema antiincendis i amb eines i màquines per tallar la xapa dels vehicles.
 3. Grues: Que s'emporten els vehicles cap a Boxes.
 • Safety Car: Vehicles que depenen directament de la Direcció de Cursa, tenen la funció de neutralitzar les curses per tal d'agrupar els participants davant d'algun incident greu.
 • Helicòpter medicalitzat: Ubicat davant de la Clínica del Paddock, s'utilitza per a evacuar persones, amb ferides greus o molt greus, que necessitin una atenció hospitalària urgent i vigilància mèdica continuada.
 • UCI: Ambulàncies d'Unitat de Cures Intensives, normalment també estan ubicades davant de la Clínica del Paddock, i la seva finalitat és similar a la de l'Helicòpter medicalitzat. S'utilitza en absència d'Helicòpter o quan les condicions meteorològiques o la foscor impedeixen el vol d'helicòpters.
Una ambulància de la Creu Roja.
 • Ambulància: Distribuïdes al llarg dels vials de servei, evacuen els pilots des del lloc de l'incident fins a la Clínica del Circuit. Així mateix, ofereixen servei de primers auxilis a la resta de col·laboradors de l'event.
 • Cotxes S: Són vehicles de l'organització, conduïts per un pilot expert, i que porten d'acompanyant a un metge especialista i una maleta amb elements mèdics de reanimació. Aquests vehicles es troben distribuïts pel traçat del circuit i estan a les ordres del Director de Cursa que els farà actuar per decisió pròpia o a sol·licitud del Cap de Control.
 • Cotxes K: Vehicles d'extracció mèdica, ocupats per 2 metges i 4 paramèdics amb la missió d'atendre el pilots en els incidents que es puguin produir.
 • Vehicles antiincendis: Vehicles de l'organització o del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la d'actuar en cas que es produeixi alguna situació de risc d'incendi entre els vehicles participants o bé en qualsevol dels edificis del Circuit.
 • Vehicles intervenció: Estan ubicats en dos punts intermedis del traçat. La seva missió és la d’actuar en casos d’incidents complexos amb la finalitat de donar suport en les tasques d’intervenció als Oficials.

Els professionals annexos [5][modifica]

Helicòpter logotipat dels Mossos d'Esquadra.
 • Serveis d'ordre: Tant el cos dels Mossos d'Esquadra com serveis de vigilància privada estan distribuïts per tota la instal·lació. La seva missió és la de controlar els accessos als llocs restringits i d'actuar en cas que el públic llenci objectes o pretengui envair la pista.
Una ambulància del SEM de Catalunya
 • Serveis mèdics[6]: En les curses que se celebren al Circuits de velocitat, els mitjans humans fan referència al Cap Mèdic, Metges, Infermers, Auxiliars de Clínica i personal de la Creu Roja; així com el personal mèdic destinat a la Clínica del Circuit, preparada per a fer intervencions quirúrgiques i ubicada al Paddock.

Vegeu també[modifica]

Referències[modifica]

 1. 1,0 1,1 Pàgina WEB del Circuit de Catalunya.
 2. Manual del Oficial de Cursa del Circuit de Catalunya. Pàgina 38.
 3. Codi Esportiu Internacional de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) Capítol Xè. Article 137 i següents. (en anglès)
 4. Codi Esportiu Internacional de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) Apèndix H. Article IIon. Punt 2.6 i següents. (en francès i anglès)
 5. Manual del Oficial de Cursa del Circuit de Catalunya. Pàgines 6 i 7.
 6. Codi Esportiu Internacional de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) Apèndix H. Article IIon. Punt 2.7 i següents. (en francès i anglès)

Enllaços externs[modifica]