Nootròpics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Nootròpics

1. Classificació.

Els diferents nootròpics, a més d’actuar sobre diferents parts de la intel•ligència, tenen diversos mecanismes d’acció.

- Estimulants: la seva classificació com a nootròpics és incerta, ja que si bé augmenten la productivitat, no es pot dir que realcin cap dels factors que determinen la intel•ligència. Així, els estimulants eviten el cansament de la ment, permetent-li rendir a més alt nivell durant més temps, però només és un impuls temporal, i no una millora real de la intel•ligència.

- amfetamínics: són possiblement els més perjudicials de tots els nootròpics. N’hi ha de diverses varietats, des d’al•lucinògenes fins a estimulants, sent aquestes últimes les més comunes i les considerades per certs entesos nootròpics, tot i que no encaixen amb la definició de nootròpic, ja que són múltiples els seus efectes secundaris. Les amfetamines són estimulants del sistema nerviós central, fent d’anàlegs de l’adrenalina, i per tant produint uns efectes similars, activant el sistema nerviós simpàtic (augmentant la freqüència cardíaca, dilatant els bronquis...). Tot i això, travessa millor la membrana hematoencefàlica que l’adrenalina, i per tant produeix uns efectes més potents i duradors que aquesta. És agonista (afí) dels receptors de la noradrenalina i dopamina, dos neurotransmisors molt importants relacionats amb aspectes com el plaer, la ira, regulació del son, reducció de producció de llet, aprenentatge...

- adrenèrgics: tenen una acció molt similar a les amfetamines, actuant igual a l’adrenalina o inhibint els seus bloquejadors, com el

- colinèrgics o parasimpaticomimètics: Són aquells relacionats amb l’acetilcolina, el neurotransmisor encarregat de la sinàpsis neuronal. N’hi ha de dues classes:

-Directes: són agonistes amb els receptors d’acetilcolina. Poden actuar sobre els canals colinèrgics nicotínics (dits així per què la nicotina hi pot actuar) o bé sobre els muscarínics (dits així per què la muscarina hi pot actuar). Dins d’aquest grup hi podem trobar la nicotina, la muscarina (substància que porta l’amanita muscaria), l’alvamelina i la pilocarpina entre d’altres.

-Indirectes: són inhibidors dels anticolinesteràsics, o sigui, els enzims que degraden l’acetilcolina. Alguns d’ells, són emprats per a tractar la malaltia de l’Alzheimer.


- eugeroics: són substàncies precursores de les catecholaimines i de les histamines. Són una sèrie de substàncies químiques amb efectes estimulants utilitzats per a tractar trastorns del son. No s’han investigat els seus mecanismes d’acció però es creu que incrementen les funcions catecholaminèrgiques i histaminèrgiques. Les catecholamines són hormones que actuen duent a terme processos neuronals (la catecholamina més coneguda és l’adrenalina), i les histamines són amines1 que actuen com a neurotransmisors.


- xantines:

- dopaminèrgics:

- precursors metabòlics

- estabilitzadors dels nivells de dopamina

- inhibidors de MAO-B

- altres

- Realçadors de la memòria

- Colinèrgics

- Precursors

- Cofactors

- Inhibidors de l’acetylcholinesterasa

- Inhibidors de la recaptació (absorció per part de la cèl·lula del neurotransmisor)

- Agonistes

- Bloquejadors de GABA

- Activadors de glutamat

- cAMP

- Altres

- Serotonèrgics

- Antidepressius, antiestrés i estabilitzadors mentals


- Que milloren el rec sanguini i el metabolisme

- Potenciadors del creixement del nervi i protectors neuronals

- Hormones

- Realçadors hormonals secundaris

- Altres nootròpics

- Alcohol

- LSD en dosis d’un μg1