Manual de R (Estadística)/Publicar els resultats

Salta a la navegació Salta a la cerca

Introducció[modifica]

Sovint l'anàlisi estadístic és un pas més d'un procés de recerca realitzat en equip. Els membres d'aquest equip voldran rebre un fitxer, en un format que majoritàriament el pugui llegir tothom i amb els resultats de l'anàlisi realitzar amb R que siguin de lectura agradable. És la funció que realitza l'ordre ods pdf file =<nom de fitxer>, ods pdf close del SAS. Diverses eines estan pensades per realitzar aquesta tasca (R2HTML, Sweave, odfWeave, SWordInstaller, R2PPT)[1].

R2HTML[modifica]

Aquest paquet li permet traslladar els resultats i gràfics en una fitxer format HTML. Aquí hi ha un exemple amb les explicacions corresponents [2].

# Sessió de mostra
library(R2HTML)               # Es carrega el paquet 
data(Aids2, package="MASS")         # És carregen les dades
HTMLStart(outdir=getwd(),          # Deixa el fitxer al directori de treball
     file="Informa",          # Desa els resultats en el fitxer "Informe"
     extension="html",
     echo=FALSE,            # No salvis les ordres al fitxer HTML
     HTMLframe=F)           # No crear un fitxer HTML amb marcs
HTML.title("Dades: Aids2", HR=1)      # Títol del informe
HTML.title("Resum de les dades", HR=2)   # Títol de l'anàlisi
summary(Aids2)               # Mostra un resum de la taula de dades
HTMLhr()                  # Crea un línia horitzontal

HTML.title("Histograma de l'edat", HR=2)  # Títol de l'anàlisi següent
hist(Aids2$age,
   breaks="Sturges",
   freq=FALSE,
   lty="solid",
   density=-1)
HTMLplot()                 # Desa l'histograma en el fitxer HTML
HTMLStop()                 # Desa el fitxer HTML

Les ordres HTML.title() permeten introduir títols i anotacions en el fitxer HTML. L'opció HR es refereix al tipus de títol. Quan més petit és el nombre, més petita és el tipus de lletra utilitzada. La mida per omissió és HR=2.

L'ordre HTMLplot() és necessària per gravar el gràfic al fitxer, ja que el programa no sap quina és la darrera ordre que finalitza el gràfic. Donat que un cop fet el gràfic s'hi poden afegir, p. ex., títols, cal indicar en el programa quan el gràfic ja s'acabat i ja es pot desar en el fitxer HTML.

Tanmateix, cal tenir en compte que no sempre aquesta ordre R2HTML trasllada els resultats en un format adequat. Per exemple, el resultat de la funció CrossTable (gmodels) en lloc de trasllada-la en forma de taula, ho fa en línies que fa que sigui dificultosament interpretable.


Referències[modifica]

 1. Kerns GJ. 22 Writing Reports with R
 2. Publication Quality Output per Robert I. Kabacoff