Vés al contingut

Llatí


Benvinguts al Viquillibre de


LlatíArticle a la Viquipèdia


Índex[modifica]

 1. Què és el llatí? L'origen del llatí, l'indoeuropeu.
 2. Introducció al Llatí L'estructura bàsica del llatí.
 3. Gramàtica bàsica Introducció a la gramàtica llatina.
Capítol 1
Oracions bàsiques
 1. El cas nominatiu Creació de frases bàsiques, amb adjectius i el verb "ser/estar".
 2. Adjectius Petit introducció als adjectius.
 3. Els verbs: El present d'indicatiu Introducció als verbs llatins i el present d'indicatiu.
 4. Adjectius comparant, adverbis i preposicions Continuació dels Adjectius i explicació dels adverbis i les preposicions.
 5. El cas acusatiu Creació de frases amb verb transitiu.
 6. Pronoms Els pronoms llatins.
 7. Activitats del capítol 1 Lectura per traduir i petita llista de vocabulari.00

Capítol 2
Frases complexes
 1. L'imperfet (en:Latin/Lesson_8-Imperfect_and_Future) El temps imperfet
 2. Els casos genitiu i datiu Indiquen objectes indirectes i possessions.
 3. El Futur (en:Latin/Lesson_8-Imperfect_and_Future) Verbs en temps futur
 4. Els casos ablatiu i vocatiu Indica una construcció ablativa / adreçant-se directament a algú
 5. 3a, 4a i 5a declinació La resta de categories de noms
 6. Verbs irregulars Llista de verbs irregulars
 7. Activitats del capítol 2

Capítol 3
Frases avançades
 1. L'imperatiu Donant ordres
 2. Verbs passius i actius
 3. L'indicatiu passiu El present, passat i futur en forma passiva
 4. Parts principals Les quatre parts d'un verb i les conjugacions verbals
 5. El Perfet d'indicatiu Els usos i la formació del perfet d'indicatiu
 6. Verbs passius en perfet d'indicatiu Utilització del perfet en forma passiva
 7. Futur i passat perfet
 8. Construccions ablatives absolutes i acusatives infinitives
 9. Activitats del capítol 3

Bibliografa[modifica]

1490

Referències generals[modifica]

 • C. BATTISTI . Aviamiento allo studio del latino volgare. Bari, 1949.
 • M. C. DÍAZ Y DÍAZ . Antología del latín vulgar. Ed. Gredos, Madrid, 1962.
 • C. H. GRANDGENT . Introducción al Latín Vulgar. Trad. Madrid, CSIC, 1970.
 • K. P. HARRINGTON , J. PUCCI , y A. G. ELLIOTT . Medieval Latin. Univ. Chicago Pres, 2a edición, 1997 ISBN 0-226-31712-9
 • J. HERMAN . El latín vulgar. Trad., intr., índice y bibliografía de C. Arias Abellán. Ed. Ariel, Barcelona, 1997 ISBN 84-344-8219-3.
 • N. VINCENT . "Latin". En The Romance Languages, M. Harris y N. Vincent (eds.), Oxford Univ. Press, 1990 ISBN 0-19-520829-3

Lectures addicionals[modifica]

 • M. BANNIARD . Du latin aux langues romanes. Linguistique p. 128-160. París, 1997.
 • M. BONNET . Le Latin de Grégoire de Tours. Hildesheim, Olms, 1968.
 • Eugenio COSERIU . Estudios de lingüística románica. Editorial Gredos, Madrid, 1977.
 • Josse de KOCK . Introducción a la lingüística automática de las lenguas románicas. Editorial Gredos, Madrid, 1974.
 • Helmut LUEDTKE . Historia del léxico románico. Editorial Gredos, Madrid, 1974.
 • Wilhelm MEYER-LUEBKE . Introducción a la lingüìstica románica. Editorial Hernando, Madrid, 1927.
 • Karl VOSSLER . Formas poéticas de los pueblos románicos. Losada, Buenos Aires, 1960.

Enllaços externs[modifica]